Arrangement

Lars Holdhus: Awne

Kulturhuset, Vaskerelven 8 19.11.2021 19.15

Publisert

Livesamtale
19. NOVEMBER 19.15
Kulturhuset, Vaskerelven 8, tredje etasje
Registrer deg for gratisbillett på https://bek.ticketco.events

Awne er en tilnærming til det å skape kunst der naturjordbruk, skogslandbruk, buddhisme, kosmosentrisk jordbruk, biokulturelle systemer, skogshagebruk og biomimikk møter lyd og kunst. Ved å se på hvordan man på ulike måter kan posisjonere seg «som natur» i stedet for «i naturen», kan kunstnere finne nye tilnærminger til egen praksis og oppnå økt forståelse av de ulike prosessene som foregår rundt dem og kompleksiteten i disse prosessene. Gjennom å trekke veksler på en workshopserie i perioden september–november vil Lars Holdhus og workshopdeltakerne diskutere Awne og spørsmål om bærekraft i kunstnerisk praksis.  

Lars Holdhus

Lars Holdhus er en norsk lyd- og billedkunstner med fokus på digital kunst og bærekraft. Han jobber med spillverdener, kunstig intelligens og lyd. Holdhus slipper musikk under navnet TCF, og har tidligere fremført verk på Henie Onstad og Borealis. Han er en del av PAN som er basert i Berlin. http://www.larsholdhus.com/

Bildekreditering: prosjektbilder fra Lars Holdhus; portrett avof Lars Holdhus: Matthijs Diederiks.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet