Maria Øy Lojo

I sitt kunstnerskap arbeider Maria Øy Lojo fortrinnsvis med arkitektoniske videoinstallasjoner som omhandler kroppslig sansing av rom, rommet kroppen sanser, og som tar opp temaer rundt biologisk arvet og kulturelt betinget bevegelse. Hun er interessert i de nye språkene som oppstår når flere jobber sammen. Menneskekroppen presenteres som museum for, og konserverer av, sin egen bevegelseshistorie. Hud utforskes som taktil sensor, grense og grensebryter, og rommet som levende organisme.

Øy Lojo bor i Bergen og har master fra Kunsthøgskolen i Bergen og Glasgow School of Art. Hun har bakgrunn i tegning, skulptur, performance og moderne koreografi, og arbeider primært med videoinstallasjon og kuratering. Hun har samarbeidet med bl.a. Maia Urstad, Laurie Amat og Diane Torr, og hatt utstillingsvirksomhet rundt i verden, deriblant på KODE, Tramway og Museum of Sydney.

Maria Øy Lojos hjemmeside.

I BEK Arkiv:
Stilleben no 2
Å video