Foto: Jannik Abel

Hanan Benammar

Hanan Benammar (f. 1989 i Paris) er en algerisk/fransk kunstner basert i Oslo, som jobber konseptuelt i feltet mellom geopolitiske, miljømessige og sosiale forhold. Hun organiserer og kuraterer også kunstprosjekter som en del av sin kunstneriske praksis. Benammar er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (mastergrad) og Dutch Art Institute i Nederland (mastergrad). Hun har en bred visningspraksis innen scene- og billedkunst, sist på Radikal Unsichtbar (Hamburg), Edge of Wrong (Cape Town), Le Cube (Rabat), Black Box teater (Oslo), Festspillene (Bergen), Ultima Contemporary Music Festival (Oslo), Bildmuseet (Umeå) og The Golden Bridge (Reykjavík).

Hanan Benammars hjemmeside

I BEK Arkiv:
The Carrier