Dušan Barok

Dušan Barok er interessert i kunst, programvare og minne. Han er grunnlegger redaktør for den kunstnerstyrte plattformen for avantgarde medievitenskap Monoskop. Barok studerte nettverksmedier ved Piet Zwart Institute i Rotterdam, og fullfører for tiden sin avhandling om kunstbevaring og eksperimentell publisering ved Institutt for mediestudier ved Universitetet i Amsterdam. Arbeidene hans har blitt presentert ved arenaer og gallerier internasjonalt. Han bor i Oslo og Bratislava.

Mer om Dušan Barok på Monoskop her

I BEK Arkiv:
20 år med BEK – Bergen senter for elektronisk kunst: en kronologisk oversikt