Amanda Steggell

Amanda Steggell (f. 1965) er koreograf og kunstner bosatt Oslo. Hun er utdannet innen dans (London College of Dance and Drama) og koreografi (Statens balletskole, Oslo). I perioden 2003-06 var hun stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Scenekunstakademiet, Høyskolen i Østfold, hvor hun undersøkte synestesi og live-kunstpraksiser. Steggell er professor i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Siden midten av 1990-tallet, da hun også var med på å starte live-prosjektet Motherboard (1996-2008), har Steggell undersøkt hvordan kropper håndterer informasjon som flyter mellom digitale, naturlige og levde verdener, og hvordan dette påvirker vår opplevelse av tid, rom og sted. Arbeidene hennes har tatt form gjennom mange ulike live-formater, fra performancer til installasjoner i blacboxen og i den hvite kuben, til intervensjoner i urbane, rurale og marine miljøer.

Som forfatter har hun bidratt til blant annet Dance Research Journal (CORD) og Performance Research Magazine (Routledge Press). For tiden arbeider hun med et marint forskningsprosjekt for kunstnere i Norge og Storbritannia.

Amanda Steggells hjemmeside

I BEK Arkiv:
Pixel Love 1
Å video

Bio og bilde hentet fra Kusthøgskolen i Oslo.