Arrangement

JUDASEVANGELIET Sørgespill #3 av Tore Vagn Lid

USF Verftet 17.10.2013 21.0018.10.2013 22.30

Publisert

For få år siden gikk nyheten ut over verden om at det var funnet fragmenter av et nytt evangelium. En gjeter ved bredden av elven Nilen skulle ha oppdaget en rull med bleknet papyrus. På siste linje på den siste og trettende siden stod det: Ευαγγέλιον του Ιούδα – «Judasevangeliet». Dette er evangelisten – ikke synderen – Judas Iskariot sitt evangelium. Her er det hele menneskehetens avskum og «gjerningsmann» som griper ordet og som vitner om det ingen kunne eller ville vite: At Judas egentlig er nøkkelspilleren – den ene – som påtar seg oppdraget å forråde sin mester for at profetien skal kunne fullbyrdes.

Juadasevangeliet er tredje og siste sats i Tore Vagn Lids sørgespill-triologi. «Sørgespillene» har ingen «skuespillere» og ingen «musikere», ingen «sangere», men utelukkende spillere. Inspirert av de gamle spillbrettenes regler og narrativer, forsøker sørgespillene å forene samfunnsmessig overblikk med eksistensielt innblikk, søker enkeltmennesket i systemet og systemet i enkeltmennesket og ser etter sammenhenger og regler som fører tilsynelatende isolerte og individuelle skjebner sammen i ett og samme spill.

Vagn Lid og Transiteatret-Bergen går nye veier og er en viktig brikke i norsk teater.

Billettbestilling

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen Kommune. BEK støttet projektet med utstyr.