Arrangement

Jenny Berger Myhre

Østre, Østre Skostredet 3 20.11.2021 22.00

Publisert

Performance
20. NOVEMBER 22.00
Østre, Østre Skostredet 3
Gratis ved registrering på https://bek.ticketco.events
Billetter i døra: 100,-

Jenny Berger Myhre presenterer en live performance og en lyttesesjon med lyder fra samlingen hennes: feltopptak, datagenererte sekvenser, kassetter og den modulære synthesizeren hennes.   

Som utøver streber Berger Myhre etter å skape et rom for å lytte sammen, og tar bort forventningene om virtuositet i musikken ved å fokusere på lydene og de mentale bildene de skaper i oss. Musikken, videoene og bildene hennes springer alle ut av det å samle – feltopptak, samtaler, personlige øyeblikk og familiearkiver. Det tilsynelatende private vises fram i arbeidet hennes, ikke som en konfronterende handling, men på en sårbar og empatisk måte. Intuisjon er en viktig del av praksisen hennes, og framfor å være konseptuell har hun en nysgjerrig og åpen tilnærming til det å skape kunst, som om hun samler biter til et ukjent puslespill. Det tar tid, krever tålmodighet og skaper en mengde tvil – alt sammen noe hun langsomt lærer seg å omfavne. 

Berger Myhres kunstneriske arbeid er tett sammenvevd med hvordan hun jobber og interagerer med et bredt kunstnerisk felt, der hun omfavner det kunstnerdrevne, samarbeidsorienterte og ikke-hierarkiske.  

Jenny Berger Myhre

Jenny Berger Myhre er en tverrdisiplinær kunstner med bakgrunn fra Oslos undergrunnsmusikkscene. Tilnærmingen hennes til å lage kunst har fra første stund vært rettet mot samarbeid: hun har fotografert og lagd videoer for kunstnere og musikere, eksperimentert med friformteatergrupper (Teatra), spilt i politiske band (Ohnesorg) og arrangert festivaler og kunstnerresidenser med flat struktur som sin politiske modell. Progkunstfestivalen og ILAF (i løpet av festivalen) fant sted i Oslo fra 2012 til 2016 og ble arrangert av en allsidig gruppe kunstnere og aktivister, med mål om å skape et rom der sjangere og hierarkier ble opphevet, og der et bredt spekter mennesker kunne føle seg velkommen som publikum uavhengig av sin bakgrunn, erfaring og forkunnskaper. Siden 2016 har Berger Myhre samarbeidet med Jenny Hval, i tillegg til å utgi og komponere egen musikk, kuratere konsertserien F/eks og jobbet frivillig i en rekke organisasjoner, blant annet nyetablerte Nuts and Bolts som vil fremme og legge til rette for desentraliserte og eksperimentelle diskurser og aktiviteter innenfor musikkteknologifeltet. Hun er også vert for serien Meetups for Artists in Technology på NOTAM i Oslo, et nettbasert, internasjonalt og trygt møtested som framhever arbeidet til kvinnelige, ikke-binære og transkjønnede kunstnere og musikere. For tiden er hun også medlem av Svartdalskollektivet, et sosialistisk scenekunstkollektiv med tilholdssted på Kroloftet, et folkeverksted i Oslo. 

Foto: Thor Brødreskift.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet