Arrangement

Jeff Carey – Chop Chop

EKKO/Utmark at Landmark 20.10.2010 21.0020.10.2010 23.55

Publisert

Smellet av en pisk transformeres som energi gjennom grepet rundt håndtaket og oversettes til lyd. Den innledende “pusten” av luft skapt av en akkordbevegelse forvandles til et kraftig smell der enden av pisken overstiger lydens hastighet, som en liten sonisk boom.

Ideen om at en lyd omformes av kvaliteten på bevegelse er utgangspunktet for et nytt performativt flerkanals verk komponert av Jeff Carey og bestilt av BEK som vil bli presentert i Bergen 20. oktober under Ekkofestivalen.

Jeff Carey komponerer “fixed media multichannel computer music” og har opptrådt med real-time prossesert musikk alene eller som del av ensembler som Office-R (6), USA / USB, N-Ensemble, SKIF + +.

I sine opptredener benytter han seg av gestiske kontrollere og selvskrevet programvare. Det bygges sjelden bro over skillet i disse tilnærmingene i datamaskinmusikk, og for denne komposisjonen er fokuset hans rettet mot det performative aspektet ved romlig lyd i instrumental kontekst: gestisk kontroll over både lydproduksjon og lokalisering på måter som er komposisjonelt meningsfulle.

Med utgangspunkt i analogien om pisken, utforsker dette stykket forvandlingen av lyd i rom og i bevegelse.

Mer informasjon om Jeff Carey og hans arbeid er tilgjengelig på
http://jeffcarey.foundation-one.org

Bestillingsverket er støttet av Norsk Kulturråd. Konserten arrangeres av Ekkoestivalen i samarbeid med Lydgalleriet og Utmark.

I tillegg er Jeff Carey, sammen med Bjørnar Habbestad, ansvarlig for Dipole, to workshops som arrangeres på BEK denne høsten.