Arrangement

Jamoma

BEK 11.03.2003 08.0031.12.2010 23.55

Publisert

http://www.jamoma.org

Jamoma Modular – et API for strukturert utvikling og kontroll av moduler i det grafiske medieutviklingsprogrammet Max.

Jamoma DSP – et objekt-orientert, reklektivt programmeringsgrensesnitt for C++, med vekt på sanntid signalbehandling. Jamoma DSP kan brukes for utvikling av VST og AudioUnit plugins i tillegg til externals og enheter for Max, Pd, Csound og SuperCollider.

Jamoma Multicore – et programmeringsnivå bygget på toppen av DSP for utvikling av dynamiske audio graftopografier. Navnet “Multicore” referer både til hvordan forbindelser etableres vha. ‘multicore’ kabler (‘snakes’) som representerer flere parallelle lydkanaler og mulighetene for å benytte multicore prosesser med systemet i fremtiden.

Jamoma Tools – en samling verktøy for automatisering av prosessene ved uvikling g distribusjon av prosjekter, med særlig vekt på utvikling for Max.

I tillegg brukes Jamoma som prototypingsmiljø for utvikling av:

SpatDIF – Spatial Sound Description Interchange Format: Et format for beskrivelse, lagring og deling av spatielle audioscener mellom 2D/3D audio applikasjoner og konsertsteder.

GDIF – Gesture Description Interchange Format: Et verktøy for streaming og lagring av data fra musikk-relaterte bevegelser og gester, med vekt på å beskrive gestiske kvaliteter, sammenhenger mellom utøver og instrument og koblinger mellom bevegelse og lyd på en koherent og konsis måte.

Jamoma er initiert av Tim Place og utvikles nå av et internasjonalt team av forskere, komponister, kunstnere, musikere og utviklere knyttet til flere kunstorganisasjoner, forskningsmiljøer og kommersielle aktører: Electrotap INC (US), BEK (NO), FourMs lab at University of Oslo (NO), GMEA (FR) og CIRMMT (CA).

Nedlasting

Utvikling er for tiden særlig rettet mot ferdigstilling av Jamoma v. 0.5 for Max5. Beta-versjoner er tilgjengelig for nedlasting her.

Jamoma er tilgjengelig under GNU Lesser General Public License.

Publikasjoner

Oversikt over publikasjoner relatert til Jamoma.

Lenker:

Jamoma web site
Jamoma development site
Jamoma forums and mailing lists
SpatDIF – Spatial Sound Description Interchange Format
GDIF – Gestural Description Interchange Format
Virage – Fransk platform for forskning og utvikling angående nye grensesnitt for interaktiv kontroll og komposisjon i kunst og kulturindistri.