Arrangement

Jamoma workshop

BEK 31.01.2011 00.0005.02.2011 00.00

Publisert

BEK er en del av et internasjonalt team av utviklere som arbeider med Jamoma – et programvarebibliotek for strukturert og avansert arbeid med multimedia i musikk- og sceneproduksjoner, mediainstallasjoner, interaktive kunstprosjekter, forskning, o.l.

Utviklerne møtes til årlige workshops, og tidligere møteplasser har vært GMEA Centre National de Creation Musicale d’Albi Tarn, iMal, Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology, McGill University, Montreal og BEK. I år er det altså BEK som er vertskap igjen, i samarbeid med Blue Yeti, CNMAT ved UC Berkeley, didascalie.net, Electrotap Inc, fourMs lab ved Universitetet i Oslo, Galamus, GMEA og Ircam.

Workshopen er en del av BEK sin satsning på internasjonalt samarbeid, og målet er å utvikle bedre verktøy og tydelige strategier for ulike elektroniske kunstuttrykk. Workshopen er lukket, men tidsplanen for workshopen oppdateres løpende her. Det er mulig å kontakte utviklerne på utvikler-listen dersom det er bestemte ønsker i forhold til videre utvikling.

Deltakere:

  • Alexander Refsum Jensenius (fourMs, UiO, No)
  • Diemo Schwarz (Ircam, Fr)
  • Julien Rabin (GMEA, Fr)
  • Laurent Garnier (Galamus/Blue Yeti, Fr)
  • Nils Peters (CNMAT, US)
  • Pascal Baltazar (Freelance, Fr/Be)
  • Renaud Rubiano (didascalie.net, Fr)
  • Tim Place (Electrotap, Us)
  • Theo de la Hogue (GMEA, Fr)
  • Trond Lossius (BEK, No)