Arrangement

Jamoma 0.5 tilgjengelig

BEK 13.11.2009 20.0031.12.2009 23.55

Publisert

http://www.jamoma.org

Jamoma har vært utviklet i mer enn fem år, og er brukt i undervisning, kunst og forskning. Det har fungert som verktøy ved utvikling og fremføring av musikk, audio/visuelle fremføringer, teater og installasjoner. Det er også brukt i forskning innen psykoakustikk, musikkognisjon, menneske-maskin interaksjon og medisin.

Jamoma tilbyr:

  • Et omfattende bibliotek av moduler for behandling av lyd og bilde, bruk av sensorer, skripting av cues, mapping, og utveksling av data med andre multimedia-løsninger
  • Mange funskjoner og objekter for arbeid med vanlige oppgaver i Max/MSP/Jitter
  • Spesialiserte moduler for arbeid med lyd i rom, med støtte for en rekke avanserte teknikker for spatialisering, så som Ambisonics, DBAP, ViMiC og VBAP
  • Moduler for arbeid med musikk-relatert bevegelsesanalyse
  • Kraftig underliggende kontrollstruktur for kommunikasjon mellom moduler
  • Vektlegging av interoperabilitet
  • Støtte for OpenSoundControl, slik prosesser enkelt kan styres ved hjelp av eksterne kontrollere
  • Grundig dokumentasjon i form av hjelp-filer i Max, referansesider og innføringstekster på nett.
  • Jamoma kan enkelt utvides og tilpasses etter behov

Utviklingen av Jamoma 0.5 har vært svært omfattende. Opprinnelig var det tenkt som en oppdatering fra Max 4 til Max 5. Vi endte opp med å gjøre mye mer, og forbedret kjernen av Jamoma slik at yteevne, stabilitiet og brukervennlighet er drastisk forbedret. Vi har også forbedret dokumentasjon, distribusjon og organisering av Jamoma.

Her er noen ressurser for å komme i gang med Jamoma 0.5:

Minimumskrav: Jamoma 0.5 krever Max 5.0.8 eller nyere, og fungerer med Mac OSX 10.4 og senere på Intel prosessor, og med Windows XP og senere versjoner av Windows.

Jamoma er lisensiert som GNU LGPL, og er et åpen kildekode initiativ med mer enn 20 bidragsytere. Utviklingen støttes av BEK – Bergen senter for elektronisk kunst (Norge), CIRMMT – The Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology, McGill University (Canada), Electrotap (USA), GMEA – Centre National de Creation Musicale d’Albi-Tarn (Frankrike) og Universitetet i Oslo (Norge) med ytterligere støtte fra en rekke institusjoner og støtteordninger.