Arrangement

Jackie Karuti: How Clouds are Formed

Kulturhuset, Vaskerelven 8 20.11.2021 12.45

Publisert

Liveforedrag
20. NOVEMBER 12.45
Kulturhuset, Vaskerelven 8, andre etasje
Registrer deg for gratisbillett på https://bek.ticketco.events

Jackie Karuti snakker om How Clouds Are Formed – et verk i stadig utvikling, satt sammen i mange deler og på ulike steder – og reflekterer over det kollektive utforskende arbeidet med å bygge værinstrumenter i Bergen, Nairobi og Berlin. 

How Clouds are Formed, stedsspesifikk installasjon, 2021
Elektrisk motor, installerte objekter og video
Stilles ut hos Aerial 14.–21. november 2021

Jackie Karuti drar på leting etter en vind, og hun gir form til dette korte, men gjentatte møtet – erfart som en lett bris som driver gjennom henne hver gang hun passerer en bestemt sving på veien til Ngong Hills. Hun konstruerer et instrument som forsøker å identifisere og måle denne følelsen og andre fenomener forårsaket av endrede værmønstre, bevegelser og delte intensiteter, som del av hennes undersøkelsesprosess i det utforskende verket How Clouds are Formed.

How Clouds are Formed (2019–) har vært installert i mange deler og på ulike steder ved bruk av objekter, reservedeler og bevegelser. Det avleser geografiske og sosiale klima med hjelp av  vær og værinstrumenter som korresponderer med Maskinen, Kartene, Arbeidstegningene og Lånekortet som verktøy og samarbeidspartnere. Siden har det blitt en metode som tilbyr flere ulike innfallsvinkler til Karutis praksis, og en vei til å danne et sted hvor noe kan vokse fram. 

Dette verket presenteres gjennom video og et sett mekaniske handlinger, der en elektrisk motor omdanner elektrisk energi til mekanisk energi. Det er en øvelse i å tenke på prosesser som finner sted utenfor oss, og hvordan vi kan intervenere mens de foregår ved å observere, nedtegne og måle. Verket reflekterer over hvordan gitte bevegelser og det som rører dem, finner sted eller blir avbrutt, og de forskjellige måtene å tenke på dem. 

Installasjonen som presenteres i Bergen er bygd av kunstneren Emilie Wright etter Karutis tegninger, skisser og instruksjoner, som Karuti produserte mens hun utviklet en annen versjon av værinstrumentet i Nairobi. De to versjonene er ikke identiske. Verket er således ikke objektet selv, men snarere den (mekaniske) handlingen som utfører en meningsløs/umulig oppgave på et bestemt sted. 

Jackie Karuti

Jackie Karuti er en kunstner basert i Nairobi, Kenya. I sin praksis bruker hun prosessen med tegning, video og performance for å generere tanker. Arbeidet hennes bygger på ideer om kunnskapsproduksjon og -tilgjengelighet, så vel som dybden av potensialer som muliggjøres av radikal forestillingsevne. Karuti er utdannet fra Àsìko, en omreisende pan-afrikansk kunstskole etablert av nå avdøde Bisi Silva og utviklet for å gå i rette med de ofte utdaterte eller ikke-eksisterende læreplanene i kunst- og kuratorutdannelse på høyere utdanningsinstitusjoner på det afrikanske kontinentet. I 2020 ble Karuti tildelt prisen Henrike Grohs Art Award som vil munne ut i en publikasjon med hennes arbeid sent i 2021. Videre fikk hun i 2021 stipendet Follow Fluxus-After Fluxus for unge samtidskunstnere, og vil ha en soloutstilling senere i år på Nassauischer Kunstverein i Wiesbaden. Andre prosjekter som responderer på praksisen hennes omfatter In The Case of Books, å programmere Out Film Festival-Nairobi og arbeidsstedet hennes på nett, I’ve been working on some MAGIC.

Emilie Wright

Emilie Wright er en kunstner fra Melbourne, Australia, som for øyeblikket bor og jobber i Bergen. Hen jobber med en overveiende lydbasert praksis som er eksperimentell og utforskende. Arbeidet hens reflekterer over teknologi og økologi fra et posthumanistisk feministisk perspektiv, som samtidig gjør bruk av forestillinger om det offentlige, hjemlige og indre rom i relasjon til kjønn, temporalitet og kroppsliggjøring. Basert på det lydlige møtet og forestillinger om tid og erfaring, tar arbeidet hens form av omsluttende lydinstallasjoner, lydinstallasjoner i offentlige rom og performance som ofte uttrykkes med tekst som utgangspunkt.

Bildekreditering: Foto og installasjonsskisse av Jackie Karuti.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet