Videodokumentasjon: Paul Johannessen

It fits beautifully in the palm of your hand (2020) av Maren Dagny Juell
Videoinstallasjon

It fits beautifully in the palm of your hand er utviklet på oppdrag fra BEK med utgangspunkt i den formidable teknologiutviklingen de siste 20 årene, og som BEK tematiserer i forbindelse med sitt 20-års jubileum i 2020. Installasjonen er del av utstillingen Den latente byen på Bergen Kjøtt 12 – 29. november, og denne digitale presentasjonen vil være tilgjengelig i hele ustillingsperioden. Les mer om prosjektet og kunstneren her.

The invention of multitouch
Ignores unintended touches…
Super intuitive…
WE HAVE DESIGNED SOMETHING WONDERFUL FOR YOUR HAND, JUST WONDERFUL
I just take my finger and I scroll..
I just tap them

– Steve Jobs, iPhone Launch 2007

I It fits beautifully in the palm of your hand er taktile egenskaper ved iPhonen som det harde og glossy, blandet sammen med det magiske og ubegripelige ved den lille maskinen. En voiceover bestående av en ytre og en indre monolog, gir innblikk i hvordan balansen mellom det faktabaserte og det personlige veksler mellom spenning og harmoni.

Photo: Thor Brødreskift