Arrangement

Håkonshallen om natten

Håkonshallen, Bergen 09.09.2011 21.4518.09.2011 05.00

Publisert

‘Karusell’ er en mønstring av tid, lys og farger. Med plasseringen og sin gjentagende rytme ønsker vi å belyse Håkonshallen som et sted for seremonielle handlinger og fest gjennom 750 år.
Seremoniens grunnform er repetisjon, og festen er et kulturuttrykk der fellesskap og tilhørighet dannes.
Bjørg Taranger (f.1953) er billedkunstner fra Austevoll og bosatt i Bergen.
‘Karusell’ er kuratert av Anne Marthe Dyvi ved Bergen senter for Elektronisk kunst. Verket er bestilt av Jubileumskomiteen i anledning Håkonshallens 750-årsjubileum.
Verket vises t.o.m søndag 18.september.

Håkonshallens Jubileumsprogram
Mer om Bjørg Taranger