Kunsten og utøverens rolle i samfunnet og samtida

BEK fremmer produksjonsleddet i kulturfeltet gjennom å fasilitere kunstnere i deres arbeid med kunstprosjekt. I 2014 inngikk BEK et samarbeid med lignende organisasjoner over hele Europa for å skape et helt nytt og mer bærekraftig økosystem for kunsten og dens skapere. Sammen skal vi utvikle denne nye modellen med kunstnerisk aktivitet og produksjon, ved å utveksle kompetanse og erfaring på tvers av nasjonale grenser.

Les mer om våre FutureDiverCities-prosjekter her.

Future DiverCities er en inkubator for kulturell innovasjon og nye kreative praksiser. En viktig del av arbeidet til Future DiverCities er det holistiske programmet med kreative laboratorier (LABs) hos de 10 ulike partnerne i Europa og Canada. Alle de ti partnerne er sentrale aktører i det som skapes i deres respektive byer hva kommer til kunst og kultur. Denne fellesnevneren gir samarbeidet en unik styrke for å møte fremtiden for urbane byrom og deres befolkning: diversiteten øker i demografien, og derfor også hva som blir relevant av kulturelle inntrykk og uttrykk i fremtiden. Ved hjelp av interkulturell samhandling i en sosiokulturell og digital kontekst, vil partnerne brøyte landet, fremfor å avvente hva som kommer. Prosjektet er ambisiøst, men fikk i 2016 tillit fra EU gjennom et fireårig tilskudd fra Kreativt Europa-programmet. Ved å skape innholdet med innbyggerne.

Future DiverCities utforsker nye måter å sam-arbeide og sam-skape ved hjelp av ny-skapende arbeidsmetoder og teknologier i kunstneriske prosesser.

Future DiverCities er et helhetlig program som studerer den stadig skiftende rollen kunst og skapende arbeid har i samtiden. Programmet omfatter et bredt spekter av aktiviteter, som visninger, seminarer, workshops for ulike grupper og kunstneriske intervensjoner. Gjennom aktivitetene vil modeller og prototyper for samfunnsutvikling prøves ut og valideres.

Future DiverCities ser kreativ nyskaping som et verktøy for å gi innbyggerne mulighet til å se verden på en annen måte, styrke lokalsamfunn og å bidra til bedrede levekår for alle.

Partnerne i prosjektet, del 1  (2016 – 2017), er:
·Superact – Wellington, England
·1D Lab – Saint Etienne, Lyon & Paris, France
·Public Art Lab – Berlin, Germany
·CitiLab – Cornella, Spain
·Seconde Nature – Aix en Provence, France
·ANTI Festival – Kuopio, Finland
·BEK – Bergen, Norway
·Kontejner – Zagreb, Croatia
·Liepaja City Council – Latvia
·La Chambre Blanche, Quebec, Canada

Partnerne i prosjektet, del 2  (2019 – 2020), er:
·Savonia University – Kuopio, Finland
·1D Lab – Saint Etienne, Lyon & Paris, France
·Public Art Lab – Berlin, Germany
·Seconde Nature – Aix en Provence, France
·ANTI Festival – Kuopio, Finland
·BEK – Bergen, Norway
·Kontejner – Zagreb, Croatia
·Liepaja City Council – Latvia
·La Chambre Blanche, Quebec, Canada

Les mer om FuturDiverCities på futuredivercities.eu