Symposiet

Elizabeth A. Povinelli: Nonfiction, Fictodocumentary Film, and Myth: Bending Aesthetics to Critical Askesis in Settler Late Liberalism

Østre, Østre Skostredet 3 + strømmet på Vimeo 11.11.2022 20.3011.11.2022 21.30

Publisert

Hvis estetisk praksis har omformingen av «settler late liberalism» både som sitt utspring og sitt mål, hvilken rolle kan sjangerforskjeller spille når man river fra hverandre eller lapper sammen veven av bosetternes ontologier og epistemologier?

Foredrag på nett
Tid: 11. november kl. 20.30
Sted: Østre, Østre Skostredet 3

Elizabeth A. Povinelli er antropolog, aktivist og professor i kjønnsstudier. Hun tar utgangspunkt i metodologiene hun og Karrabing Film Collective bruker, og reflekterer over skillet mellom vestlige former for kreativitet og det vi kan omtale som «ancestrally present truths».

Povinelli stiller opp mot hverandre to prosjekter som hun for tiden jobber med. Det ene er en film som tar for seg et sett prekoloniale fiskefeller lagd av stein og deres forbindelser til fortiden – også den ikke-menneskelige – på Emmi Karrabing-landområder. Det andre er den tegnede romanen «Alice Henry and the Collapse of the western Plateau», som er satt til framtidens ruinhauger. Begge prosjektene går i dialog med det som vestlig epistemologi ukritisk kaller «det mytiske». Karrabing skiller imidlertid mellom det vi kan omtale som «the ancestrally present» og fiksjonshistorier som «Alice Henry». Sett fra et Karrabing-ståsted er vestlige former for kreativitet underholdende nok, men kan ikke sammenlignes med de formene for sannhet man finner i historier om Karrabing-landområdene. Kreativiteten ligger i hvordan disse sannhetene på strategisk vis kan manøvrere rundt og stå mot vestlig epistemologi, inkludert inndelingen i «nonfiction», «fictodocumentary film» og myte. 

Denne problematikken ble også diskutert på en todagers workshop på BEK 29.-30. september for kunstnere, musikere, kuratorer og kunstformidlere, arrangert som en del av symposiets program.

ELIZABETH A. POVINELLI

Elizabeth A. Povinelli er Franz Boas Professor of Anthropology and Gender Studies ved Columbia University og blant grunnleggerne av Karrabing Film Collective. Hun er også Fellow of the Australian Academy of the Humanities. Hun har skrevet åtte bøker og en rekke essays som, i likhet med hennes arbeid i Karrabing Film Collective, kritisk gransker senliberale fortellinger om urfolks livsverdener.

THE KARRABING FILM COLLECTIVE

The Karrabing Film Collective er en gruppe medieskapere med urfolksbakgrunn som holder til på nordvestkysten av Northern Territory i Australia. Det å skape film gir Karrabing et verktøy for selvstyrt organisering og sosial analyse. Filmvisninger og publikasjoner lar Karrabing utvikle lokale kunstneriske språk og uttrykksformer samtidig som publikum få innsikt i nye former for kollektiv handling fra et urfolksfellesskap. Mediet deres har et overlevelsesaspekt ved seg – Karrabing nekter å gi avkall på landområdene sine og verktøyet som lar dem utforske samtidens sosiale forhold som er preget av ulikhet. Filmene representerer livene deres, skaper bånd til landområdene deres og griper inn i framstillingene av urfolk og urfolksstatus. https://karrabing.info/

Fotokreditering: Foto av Elizabeth A. Povinelli er tatt av Thor Brødreskift.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet