Future DiverCities

«Edgelands» av Trond Lossius

"Latent City - Invisible Fields #1" på Bergen Kjøtt 21.11.2020 14.0021.11.2020 19.00

Publisert

Edgelands (2019)
Trond Lossius
Elektroakustisk multikanals lydverk (3. orden ambisonic)

Edgelands tar utgangspunkt i feltopptak (field recordings) fra forsteder og urbane randsoner. Disse områdene er viktig urban infrastruktur, som boligområder og med tanke på transport og industri. Samtidig fremtrer de som banale og anonyme, tilfeldig utviklet der estetiske hensyn er forsømt. I feltopptakene er det ingen skiller mellom natur og kultur. Lyden av insekter, fugler, vind og vann lever side om side med fottrinn, stemmer, hunder, trafikk, tog og fly. Forstedenes lydlandskap dokumenterer en antropocen tilstand og bretter ut politiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold. Komposisjonen Edgelands er basert på feltopptak fra Bergen, Stockholm, Stoke on Trent, Cape Town og Windhoek.

Verket er et bestillingsverk av NOTAM og hadde sin premiere ved Ultimafestivalen 2019.

Trond Lossius (f. 1966 i Bergen) undersøker forhold mellom lyd, sted og rom gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Lydlandskaper fra byens forsteder, er noe han er særlig interessert i. Han utvikler programvare for omkretsende lyd og prosessering av media til bruk i egne prosjekter, og har publisert forskningsresultater i internasjonale konferanser og tidsskrifter relatert til databasert lyd og musikk. Han er professor og ph.d.-leder ved Den norske filmskolen og professor II ved Griegakademiet.

Trond Lossius’ hjemmeside.

Den latente byen

Den latente byen viser kunstneriske produksjoner som tar for seg byens skjulte historier. Her møtes latent infrastruktur, skjulte historier, digital tilstedeværelse og spørsmål rundt makt og demokrati knyttet til dagens og fremtidens by. Alt sett gjennom et kunstnerisk perspektiv. Den latente byen er byen som venter, den som er i ferd med å folde seg ut, byen vi skaper i fellesskap. 

Noen av produksjonene er bestilt av og utviklet for BEK, mens andre vises på nytt eller blir presentert i nye formater. Et videoprogram vil vises gjennom hele utstillingsperioden, og det vil være et omfattende program av samtaler og performancer. Les mer om prosjektet og programmet her.