Arrangement

Disputas Victoria Johnson

Norsk musikkhøgskole 21.06.2011 11.0021.06.2011 13.00

Publisert

I disse arbeidene har Victoria Johnson utforsket uttrykksmulighetene i instrumentet, og opparbeidet seg kunnskap og erfaring med elektronisk bearbeiding av lyd og styring av elektronisk prosessering i live framføring.

Den tette dialogen med komponistene har ført til at skillet mellom komponist og den tradisjonelle utøverrollen delvis viskes ut. Johnson har arbeidet mye i spenningsfeltet mellom improvisasjon, komposisjon og elektronikk, sammen med komponister som selv har ønsket å jobbe prosessuelt og inkluderende.

Det har også vært sentral for prosjektet å eksperimentere med framføringssituasjonen, gjennom samarbeid med bl.a. videokunstnere, og ved å presentere arbeidene ikke bare i tradisjonelle konserter, men også på andre scener og arenaer.

Opponenter: Anna Lindal og Wayne Siegel
Kommisjonsleder: Live Maria Roggen
Disputasleder: Eirik Birkeland

Hovedveileder: Ivar Frounberg, Norges musikkhøgskole
Biveileder: Lei Cox, Kunsthøgskolen i Bergen
Biveileder: Trond Lossius, Bergen senter for elektronisk kunst