Symposiet

Catherine Malabou: Anarcho-capitalism vs Revolutionary Anarchism: Alternative or Dilemma?

Østre, Østre Skostredet 3 + strømmet på Vimeo 11.11.2022 18.3011.11.2022 19.30

Publisert

Under symposiet vil professor Catherine Malabou presentere utdrag fra sitt nyere arbeid, der hun utforsker forholdet mellom filosofi og anarki.

Foredrag på nett
Tid: 11. november kl. 18.30
Sted: Østre, Østre Skostredet 3

Fra å være sentralisert er kapitalismen i dag under endring: den fragmenteres ned til flere ulike horisontale, sideordnede plattformer, en tilsynelatende demokratisk utvikling. Dette inviterer til å diskutere mulige former for sammenfall mellom denne «anarkokapitalismen» og dagens anarkistiske protestbevegelser. Hvilken rolle spiller nevrobiologi, psykoanalyse, filosofi og teknologi i disse nye anarkistiske modellene? 

I sin nye bok «Au voleur! Anarchie et philosophie» («Thief! Anarchism and Philosophy», 2022), tegner Malabou opp en metafysisk anarkisme som stiller spørsmålstegn ved behovet for å bli ledet for å overleve. Hun presenterer et filosofisk grunnlag for spørsmålene om alternative politiske løsninger i en tid der disse spørsmålene er mer presserende enn noen gang før.

Malabou bidrar også til å kaste lys over en diskusjon om teknologi, der alt i dag er i ferd med å bli oppløst i «plattformer» uten noen sentral autoritet. 

«We’re abandoned, so to speak. We think that we are empowered by new technologies, but in reality we are absolutely disempowered. We have to create a theory of responsible anarchism. What do we want? And what kind of political regime will be able to guarantee social justice?» Malabou i et intervju med Kunstkritikk 23.09.22.

Catherine Malabou

Catherine Malabou er professor i filosofi ved European Graduate School og ved Centre for Research in Modern European Philosophy. Forskningen hennes spenner over et stort og bredt anerkjent utvalg arbeider knyttet til hennes sentrale konsept om «plastisitet» og gjennom en rekke bidrag til og intervensjoner i felt som hegelianisme, nevrobiologi, feminisme og kunstig intelligens. 

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet