Arrangement

Borggården USF

USF Verftet 11.10.2010 19.0029.10.2010 19.00

Publisert

Først ut er Mattias Arvastsson som er nyutdannet masterstudent ved KHIB. Hans bidrag er en blanding av video og skulptur og har tittelen “Offset Variations”. Tittelen henspeiler på en serie eksperimenter med forskyvning av projiserte overflater.

Noen fikk kanskje med seg Mattias’ arbeide “Creating Presences” fra siste masterutstilling. Der ble kunstverket til som et møte mellom solide, skulpturelle elementer og flytende video-overflater. Disse møtene mellom det flyktige i videosekvensene og det statiske i objektene utvikler han nå videre. Borggårdens romlige karakteristika preger verket, siden møtepunktenes parametre defineres av plassen der de vises.

Mattias Arvastssons verk vises fra 11. – 20. oktober.

Deretter overtar Maria Øy Lojo med verket “Ripple”. Hun jobber med flytende materialer som har en karakteristisk tilstedeværelse, men samtidig uhåndgripelig masse, som lys, lyd og bevegelse. Arbeidene hennes tar som regel utgangspunkt i spesifikke rom og hentyder ofte til et scenisk uttrykk.

Maria Øy Lojos forrige arbeide på USF var “The Mirror Stage” i 2009, en videoinstallasjon der armaturen i en av lyktestolpene på kaien ble byttet ut med en projektor. Denne måten å sprenge rammene for hva vi vanligvis forbinder med videoprojeksjon er noe av det som kjennetegner Marias måte å jobbe på.

Maria Øy Lojos verk vises fra 21. – 29 oktober.

Fri adgang.
Åpent i USFs åpningstider – mandag til fredag kl. 11 – 24 / lørdag og søndag kl. 12 – 24.