Arrangement

Borealis: Pascal Baltazar og Bjørnar Habbestad

Borealis, Logen 25.03.2009 21.0025.03.2009 22.00

Publisert

Habbestad og Balthazar starter med denne konserten et samarbeidsprosjekt som skal føre frem til en urfremføring i Bergen og Albi våren 2010.

Pascal Baltazar arbeider med lyd og video i konsertsammenheng, multimedia installasjoner, komposisjoner og improvisasjoner. Gjennom de ulike uttrykkene og deres hybrider er han særlig opptatt av utvikling av plastisk og organisk materiale, gestisk interaksjon, lyd i rom og konstruksjon av tid. Hvert prosjekt er en mulighet for å skape responsive gestiske instrumenter for generering og transformering av lyd og bilde, med særlig vekt på rytmer og forbindelser til kropp og rom.

Bjørnar Habbestad er utdannet fløytist og arbeider som kammermusiker i POLYGON, improvisatør i LEMUR, støymaker i REHAB, ensemblefløytist i N Ensemble og elektroakustiker i USA/USB. Habbestad har opptredd på de fleste norske scener og festivaler for samtidsmusikk: Ultima, Borealis, Nu Music, Ny Musikk Oslo/Bergen/Stavanger/Trondheim etceteraetcetera.

Habbestad og Balthazar starter med denne konserten et samarbeidsprosjekt som skal føre frem til en urfremføring i Bergen og Tolouse våren 2010. Årets konsert viser startpunktet for prosessen: Balthazar sine spatsialiserte verk i spenningsfeltet mellom gestiske grensesnitt og tidsbasert komposisjon møter Habbestad sine elektroakustiske improvisasjoner.

Konserten markerer innledningen av et kulturutvekslingstiltak mellom BEK og GMEA Centre National de Création Musicale i Albi, Frankrike, et samarbeid som har kommet i stand som en naturlig forlengelse av et flerårig samarbeid om utvilling av programvare for musikere og kunstnere.