Arrangement

Bertolt Brecht & Hanns Eisler: Die Maßnahme

BIT-Teatergarasjen,Salzburger Festspiele 20.05.2007 20.0002.06.2007 20.00

Publisert

Dette er en av de ytterst få gangene Brechts/Eislers politiske sceniske oratorium har møtt et publikum etter at verket fikk oppføringsforbud på 1950-tallet.

FESTSPILLENE I BERGEN & TRANSITEATRETBERGEN | BERTOLT BRECHT tekst | HANNS EISLER musikk | EBERHARD KLOKE dirigent | TORE VAGN LID regi & konsept | KYRRE BJØRKÅS scenograf | FORSVARETS MUSIKKORPS VESTLANDET, VOKALENSEMBLET SKRIK & THOROLF THUESTAD (BEKBERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST) | Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd, og produsert i samarbeid med BIT-Teatergarasjen

I Die Maßnahme stiller fire hjemvendte agitatorer seg selv for retten: Det politiske oppdraget deres var vellykket, men underveis har de skutt en av kameratene sine, og nå ber de retten – framstilt av koret – om å dømme. For å argumentere for at det var nødvendig å ta enkelte forholdsregler (Die Maßnahme), viser de fire hvordan kameraten forholdt seg i ulike politiske situasjoner.

Til diskusjon står: Hvilke omkostninger har det for enkeltmennesket å skulle gjennomføre en kollektiv handling – politisk eller ikke? Hvilke spillerom har da den enkelte vis-à-vis de andre, og vis-à-vis det målet man i fellesskap har satt seg? Hva blir konsekvensen dersom en velger noe annet underveis, og – som hos Brecht – velger å forhindre «den lille urett» på bekostning av «den store», for eksempel undergrave en hel streik for å hjelpe én arbeidende? Kan medlidenheten for en person føre til – og ikke minst rettferdiggjøre – undergangen for mange? Kan det å handle spontant og emosjonelt for å hjelpe en som blir slått, legitimere at fl ere blir slått, eller at mishandlingen fortsetter – i skjul?

På grunn av Brecht/Eislers oppføringsforbud (1954), har musikkteaterverket som helhet bare ytterst få ganger vært oppført i sin helhet i Tyskland siden 1930-tallet.

På få år har det lykkes regissør Tore Vagn Lid å gjøre Transiteatret – Bergen til et av Norges mest markante scenkunstprosjekter. Med sitt nettverk av skuespillere, musikere og kunstnere fra andre disipliner, har Lid signert en rekke kritikerroste forestillinger i inn – og utland. Fra å ha blitt kalt et “nypolitisk teater” på kunstnes premisser, går Lid og Transitteatret-Bergen denne gang i nærdialog med Brecht og Eislers myteomspunnete forslag til et “fremtidens” musikkteater.