Utvikling

BEK samarbeider med Bergen Assembly

Bergen Assembly 01.09.2016 17.3002.10.2016 17.00

Publisert

Om prosjektene:
Ouroboros er et instrument utviklet av Espen Sommer Eide for Bergen Assemblys instrument/performance program ‘Within’. Instrumentet er utviklet i samarbeid med døve og andre utøvere med ulikt hørselsnivå. Instrumentet består av spesialbygde mikrofoner, pedaler og høytalere. Gjennom vibrasjoner i instrumentet dannes lyder/vibrasjoner som formes i munnhulen til utøveren, som så formes videre i en rørkonstruksjon som kan stemmes til ulike skalaer. Slik kan utøveren “synge” uten å lage lyd med egne stemmebånd. Instrumentet utforsker språk, kommunikasjon og læringsprosesser.

Espen Sommer Eide (1972) er en musiker og kunstner bosatt i Bergen. Hans kunstverk utforsker tema fra språk, historie, arkiv og konstruerer nye vitenskapelige og musikalske instrumenter for fremføringer og feltarbeid. Innen musikk har han gjennom sine prosjekter Alog og Phonophani gitt ut en rekke utgivelser på Rune Grammofon.

Hans kunstverk har vært utstilt og fremført på Bergen Kunsthall, Nikolaj Kunsthal, Manifesta Biennalen, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, De Halle Haarlem, Sonic Acts, Mutek festival, GRM/Presences Électronique, Performa Festival, Museo Reina Sofia m.fl. 

_____________________________
Komponist Kari Telstad Sundet beskriver sitt prosjekt slik:
‹‹Vi hører ikke kun med ørene, og lyd er så mye mer enn impulsene øret oppfatter. For meg personlig handler prosjektet om å utforske hva lyd er og kan være, gjennom å hente fra de døves kompetanse på å lytte på andre måter – gjennom både kroppen og øyene.

Ønsket er å skape musikk utfra et lydbibliotek samlet av døve. En rekke flotte mennesker fra døvemiljøet i Bergen har i sommer gått med meg gjennom Bergen og samlet lydmateriale. Dette materialet skal utgjøre lyden av et nytt instrument. Ved hjelp av berøringssensitive matter, skal Bergenslydene spilles og settes sammen til nye landskaper. Mitt håp og mål er at instrumentet også skal spilles av døve, og at musikken skal komponeres i fellesskap.›› Kari Telstad Sundet er komponist utdannet fra Griegakademiet i 2016.

_____________________________
Trond Lossius vil utvikle et arbeid som benytter flere av instrumentene i Within. Verket fremføres fredag 30. september. Verket vil bli utviklet på stedet gjennom utforsking av instrumenteneog stedets karakter og egenskap, og i dialog med prosjektets tematisering av lyd og hørsel. Det vil også reflektere over avstanden mellom å kunne høre, og å faktisk lytte til og ha en oppmerksomhet mot lydomgivelsene.

_____________________________
End of Oil og filmen Oilers er laget for Bergen Assembly av Massimiliano Mollona og Anne Marthe Dyvi. Prosjektet oppsto etter et møte på slutten av 2014 som resulterte i samtaler om økonomiens og arbeidslivets nyere historie, og spesielt i ‘oljenasjonen’ Norge.

En stiller ofte spørsmålet hvordan økonomien ser ut, eller hvordan utsiktene for oljesektoren er. I filmen Oilers har de fulgt året 2015 fra arbeiderens sted – ved å vende tilbake jevnlig til en norsk stor arbeidsplass der oljeplattformer pusles sammen bit for bit av fagutdannede arbeidshender. Utenlandsk og norsk arbeidskraft lager i felleskap store konstruksjoner som slepes ut i havet for å suge opp olje som har ligget i dypet i berggrunnen under. De har med kameraet forsøkt å samle noe av økonomiens og arbeidslivets visuelle alfabet slik det ser ut i dag i en vik på vestlandet. Samtidig vil politikken og menneskeskjebnene uunngålig forme vårt blikk på arbeidsliv, nedgangstid og endring. I 2015 forsvant det omkring 30.000 arbeidsplasser i norsk oljesektor. Enhver film er et forsøk på å få se det som ikke lenger er.

Opptakene er gjort på Kværner Stord.

Massimiliano (Mao) Mollona is a writer, filmmaker and anthropologist. He has a multidisciplinary background in economics and anthropology and his work focuses on the relationships between art and political economy. He conducted extensive fieldworks in Italy, UK, Norway and Brazil, mainly in economic institutions, looking at the relationships between economic development and political identity through participatory and experimental film projects. His practice is situated at the intersection of pedagogy, art and activism. He is a part of the collective freethought, curators for Bergen Assembly.

Anne Marthe Dyvi (born 1979) is an artist educated and based in Bergen with an MA in fine arts from Bergen Academy of Art and Design, 2010. In addition to her own practice as an artist, she is a part of the artist group Ytter, and works as artistic developer at Bergen Center for Electronic Arts. She works with different mediums; video, sculpture, text, sound, performance and installation, not faithful to any of them. Her work has been shown in several parts of Norway and Sweden, Italy,  Slovakia, England, Germany, Estonia, Iceland and Lithuania. She was part of the resource group developing a national archive for video arts in Norway for the Arts Council. She writes and lecture about art on a freelance basis.