Kunngjøring

Utsatt // BEK presenterer på Bergen Kjøtt, 23. april – 10. mai 2020:

Bergen Kjøtt, BEK, Landmark, Bergen sentrum 23.04.2020 10.05.2020

Publisert

Aleksander Johan Andreassen (NO) // Aske Thiberg (DK) // GaraGara Artist Cooperative (IDN) // Gitte Sætre & Frans Jacobi (NO/DK) // Hannevold/Qin/Prati/Shomali (IT, CH, IR, NO) // Jan Mocek (CZ) // Jonas Ersland (NO) // Reso-nance numérique (FR) // Pia Rönicke (DK) // Stelios Manousakis (GR/NL) // Stephen Connolly (UK) // Tivon Rice (US) // Trond Lossius (NO) // VUMA Projects (NO/US/TZ/LR) // Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen (NO) // Zeno van den Broek (NL/DK)


23. april – 10. mai presenterer BEK et utvalg kunstprosjekter som reflekterer over teknologiske utfordringer som våre eksisterende og fremtidige byer står overfor. Prosjektene tar forskjellige formater i tid og rom som performance, workshop, utstilling, nedlastbar app og et videoprogram. Se programskisse under.


Kjerneaktivitetene vil foregå på Bergen Kjøtt, der et videoprogram med seks filmer blir vist, sammen med en utstilling av GaraGara Artists Cooperative som stadig utvides og bygges på ved at spor og resultater fra workshops inkluderes i utstillingen. Kunstnerkollektivet Reso-nance numérique skal holde en workshop i forkant av åpningen 23. april, og den resulterende lysinstallasjonen som lages der, vil også bli del av utstillingen. Denne installasjonen av blinkende lys i bygningen vil knytte innsiden av bygget til utsiden gjennom en nettside som styrer installasjonen.

Performancen «Virtual Ritual» av Jan Mocek foregår i virtuelle byer i MMO-spill. I performancen diskuteres byutvikling, offentlig rom og sosialt samspill med utgangspunkt i den virtuelle byen. “Virtual Ritual” vises kun 23. og 24. april.

VUMA Projects utvikler en geo-lokalisert app som presenterer historier og erfaringer knyttet til bestemte steder i sentrum fra personer med flerkulturell bakgrunn i Bergen. Historiene og lydene får du tilgang til ved å oppholde deg på de samme stedene i Bergen sentrum, og byvandringer som arrangeres gjennom prosjektperioden vil guide deg til stedene og historiene som knytter seg til disse. 

Som del av prosjektet er også en kveld med konserter og performancer på Landmark, som tar for seg usynlige felt i vår teknologiske hverdag gjennom musikalske og visuelle elementer.

«Are You Ready» er en nettbasert TV-serie av Gitte Sætre & Frans Jacobi, der hovedkarakteren er en levende ulevende pinne. På besøk i vår sivilisasjon fra skogene på vestlandet, utfordrer pinnen vår tenkning rundt økologiske spørsmål, kulturpolitikk og byutvikling. Sætre og Jacobi vil gjøre en performance på åpningen 23. april, og det blir premiere på piloten til TV-serien 10.mai.

10. mai kan man også lytte til en komposisjon av Trond Lossius som ser forsteder som en integrert del av tenkningen rundt by og byutvikling. Senere samme dag er det live radiosending med  «Folk & dyr» av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen. Den undersøker forholdet mellom mennesker og dyr, og stiller spørsmålet: Hvordan påvirker bevisstheten om at byen er delt mellom flere arter, måten infrastruktur, funksjonalitet og rom planlegges i fremtidens by?


Prosjektene som blir presentert i og rundt Bergen Kjøtt i april og mai, blir en flerstemmig tilnærming til å tenke rundt teknologiske utfordringer knyttet til overvåkning, sosiale relasjoner og økologiske spørsmål. Kunstneriske visjoner om framtidens by blir presentert, sammen med undersøkelser eller intervensjoner i den eksisterende byens materiale og identitet. Ved å knytte seg til enten de umiddelbare omgivelsene i Bergen eller andre eksisterende, framtidige og virtuelle byer, stiller arbeidene spørsmål rundt eierskap, mangfold og «retten til byen» som vi sammen bebor.


Bilder: Videostill fra Tivon Rices «Environment Built for Absence (an unofficial/artificial sequel to J.G. Ballard’s «High Rise»)» (2018), computer-generated text, HD video, og dokumentasjon av Zeno van der Broeks A/V performance «Breach«.


Program 23. april – 10. mai (detaljert program kommer snart)

Åpningstider Bergen Kjøtt 24. april – 10. mai: Fredag – søndag 12 – 17


23. april
Åpning på Bergen Kjøtt

18.30 – «Virtual Ritual» av Jan Mocek, performance (billetter)

20.00 – Åpning: Performance av Gitte Sætre & Frans Jacobi, videoprogram, utstilling


24. april

Bergen Kjøtt: «Virtual Ritual» av Jan Mocek, performance (tidspunkt annonseres senere, billetter)

21.00 – Landmark, Bergen Kunsthall: Performances, live acts og konserter:
Breach” A/V performance av Zeno van den Broek
Hertzian Field #2”, performance av Stelios Manousakis
Hannevold/Qin/Prati/Shomali, film/performance
Jiska Huizing DJ


10. mai
Bergen Kjøtt (tidspunkt annonseres senere)

Folk & Dyr” live radio av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen, med gjester
Edgelands” komposisjon/lydverk av Trond Lossius
Are You Ready” premiere på tv-episode av Gitte Sætre & Frans Jacobi


Annet

Workshop med Reso-nance numérique, 20. – 21. april om DIY bygging av sammenkoblede lys-enheter

Byvandringer med VUMA Projects, tidspunkt annonseres senere

Workshop «Extracting FRUIT DNA» med GaraGara Artist Cooperative, tidspunkt annonseres senere

Workshop «CIRCUIT BENDING / FRUIT SONIFICATION» med GaraGara Artist Cooperative, tidspunkt annonseres senere

Mer informasjon om workshopene og påmelding annonseres snart. Hvis du vil delta i en av workshopene, vennligst kontakt producer@bek.no

Informasjon om billettkjøp til «Virtual Ritual» og Landmark-kveld kommer snart.


Om Future DiverCities og BEK

BEK har siden 2016 vært involvert i et EU-samarbeid med 10 andre europeiske partnere, med fokus på å legge til rette for kunstproduksjoner som på forskjellige vis relaterer seg til byens framtid og dens mangfoldige uttrykk. Presentasjonene på Bergen Kjøtt vil bli BEK sin siste produksjon innenfor samarbeidet. Les mer om BEK her og om Future DiverCities her. Future DiverCities er et fireårig prosjekt støttet av Kreativt Europa.

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst er et tverrfaglig ressurssenter for utvikling av kunst og ny teknologi. Vi arbeider for å utvide bruken av og forståelsen for elektronisk kunst gjennom samarbeid, kritisk refleksjon og kunnskapsutveksling.