Kunngjøring

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – søker produsent i fagfeltet kunst og teknologi i 60 % stilling

Bergen 05.05.2022 09.06.2022

Publisert