Arrangement

BEK Åpningsuke: Filmer

Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1 26.02.2023 18.00

Publisert

BEK-teamet inviterer til et filmprogram på Bergen Kjøtt der vi presenterer filmer fra Ayoung Kim, Karrabing Film Collective, Josèfa Ntjam og Rory Pilgrim som inspirerer og utfordrer oss, og som peker i retning av våre forskningsinteresser.

Søndag 26. februar
Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1
Dørene åpner 18.00, visning starter 18.15 
Gratis og åpent for alle – ingen registrering nødvendig!

Ayoung Kim: «Delivery Dancer’s Sphere» (2022), 25 min

En Storm er et kvinnelig bud som jobber for plattformen Delivery Dancer i et fiktivt Seoul. I denne fiksjonen er Seoul er labyrint av stadig regenerende ruter, og danserne – budene som jobber for Delivery Dancer – utfører uendelige budleveranser under kontroll av sjefsalgoritmen kalt Dancemaster. Filmen handler om mer enn gig-økonomien og plattformmediert arbeidskraft, som er blitt utrolig populært i Sør-Korea i løpet av pandemien, den handler også om den topologiske labyrinten, mulige verdener, hyperårvåkenheten og den økende trangen for optimalisering av kropp, tid og rom. Filmen har også anstrøk av et udefinerbart, queer forhold med en motpart fra en annen mulig verden.

Ayoung Kim bringer sammen tenkning fra vidtrekkende spekulasjon og slik etablerer hun sammenhenger mellom biopolitikk og grensekontroll, minnet som steiner har og virtuelt minne, fortidig opphav og den nært forestående fremtiden. Narrativene tar form av video, VR (virtuell virkelighet), sonic fiction, bilde, diagram og tekst, og blir stilt ut som utstillinger, performancer, teaterprosjekter og publikasjoner. På særegent vis syntetiserer Kim geopolitikk, mytologi, teknologi og futuristisk ikonografi, og retroaktivt samler spekulativ tid som infiltreres inn i samtiden. Hennes interesse for syntese, hybride former, og sameksistensen av heterogen tid har ledet henne inn i en interesse for alle mulige krysninger, overføringer og utveksling av tid, rom, struktur og syntaks. http://ayoungkim.com/

Karrabing Film Collective: «The Family» (2021), 29 min

«The Family» (2021) er en film av Karrabing Film Collective som tar utgangspunkt i urfolksnarrativer om den sørlige kystregionen Anson Bay (Northern Territories, Australia), nærmere bestemt den økologisk sårbare regionen Cape Ford. Filmen veksler mellom nåtiden der medlemmene av Karrabing kjemper for å bevare sine fysiske, etiske og seremonielle forbindelser til landet som tilhørte deres forgjengere, og en framtid befolket av ancestral beings som lever i etterdønningene av giftig kapitalisme og hvite zombier. «The Family» blander det komiske, det tragiske og realisme for å reflektere over nåtidens praksiser og hvordan de vil påvirke fremtidens verdener i framvekst.

Karrabing Film Collective er en gruppe medieskapere med urfolksbakgrunn som holder til på nordvestkysten av Northern Territory i Australia. Det å skape film gir Karrabing et verktøy for selvstyrt organisering og sosial analyse. Filmvisninger og publikasjoner lar Karrabing utvikle lokale kunstneriske språk og uttrykksformer samtidig som publikum få innsikt i nye former for kollektiv handling fra et urfolksfellesskap. Mediet deres har et overlevelsesaspekt ved seg – Karrabing nekter å gi avkall på landområdene sine og verktøyet som lar dem utforske samtidens sosiale forhold som er preget av ulikhet. Filmene representerer livene deres, skaper bånd til landområdene deres og griper inn i framstillingene av urfolk og urfolksstatus. https://karrabing.info/

Josèfa Ntjam: «Dislocation» (2022) , 17 min

«I videoen ‘Dislocation’ foretar Persona en initieringsreise fra internettets rom til en hule som svever i det ytre rom blant en konstellasjon av asteroidelignende skjell og fossiler – en hule som både er steinete og myk, under vann og av interstellar karakter. Persona går i oppløsning i denne hulen. Hun blir subtilt tatt i besittelse av minner og narrativer fra hennes forgjengeres kamp for Kameruns uavhengighet, og frikobles fra kjønn. Hulens vegger og stup er et vindu til de filmede familiearkivene som ender opp med å smelte på linje med Persona, hvis menneskelige svøp har forsvunnet. De mister sin egen kropp i en dam som fremdeles bærer på avtrykk og minner avtegnet i vannet.» – Clelia Coussonnet, kurator, redaktør og skribent.

Filmen er skrevet og redigert av Josèfa Ntjam, co-produsert av Sean Hart, Nicolas Pirus, Aquatic Invasion Production, Le Palais de Tokyo og CAC Cincinnati 2022. 

Josèfa Ntjam er en billedkunstner, performancekunstner og skribent med en praksis som kombinerer skulptur, fotomontasje, film og lyd. Arbeidet hennes vever sammen ulike narrativer som springer ut av undersøkelser av historiske hendelser, vitenskapelige prosesser eller filosofiske begreper som konfronteres gjennom referanser til afrikansk mytologi, ritualer fra forgjengerne, religiøs symbolikk og science fiction. Ntjam har sin utdannelse fra École Nationale Supérieure d’Art, Paris-Cergy, FR (2017). Hun har hatt flere solo- og duoutstillinger, og hennes arbeid og performancer har blitt vist på en rekke internasjonale museer og utstillinger som Centre Pompidou, Metz, FR (2022–23); Stedelijk Museum, Amsterdam, NL (performance, 2022); Cincinnati Contemporary Arts Center, USA (2022); Mucem, Marseille, FR; MuCAT – Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara, Abidjan, IC (2022); Palais de Tokyo, Paris, FR (2020–21) og Centre Pompidou, Paris, FR (2020). Ntjam er medlem i Black(s) to the Future, et kollektiv for kunst og forskning med base i Paris. https://blackstothefuture.com/

Rory Pilgrim: “The Undercurrent” (2019–ongoing), 50 min

I klimakrisens tid spør «The Undercurrent» hvordan vi forholder oss til et så overveldende globalt spørsmål som klimaendringene på en dypt personlig og intim skala. Den er filmet i Boise, Idaho i USA med ti unge klimaaktivister fra Boise og småbyer i området som svarte på en åpen utlysning på nett. Selv om klimakrisen trer fram som det viktigste temaet, utforsker aktivistene også hvordan klimaendringer griper inn i andre aspekter av livene deres som familie, tro og tvil, vennskap, kampen for likestilling og aksept av alle kjønn og det grunnleggende behovet for å ha et hjem. Filmen følger også hjemløse i Boise som reflekterer over sine erfaringer.

Rory Pilgrim (Bristol, 1988) jobber i et bredt spekter av medier som omfatter låtskriving, komposisjon, film, musikkvideo, tekst, tegning og liveperformance. Med frigjøring som omdreiningspunkt søker Pilgrim å utfordre hvordan vi samler oss, tar ordet, lytter og presser på for sosial endring gjennom å dele og gi uttrykk for våre personlige erfaringer. Pilgrim er sterkt påvirket av den aktivistiske, feministiske og sosialt engasjerte kunstens opphav, og jobber mye kollektivt gjennom dialog, samarbeid og workshoper. I en tid av økende teknologisk interaksjon skaper Pilgrims arbeid forbindelser mellom aktivisme, åndelighet, musikk og hvordan vi skaper fellesskap lokalt og globalt – både forbi og bak skjermene våre. https://www.rorypilgrim.com/

Tilbake til fullt program for BEK Åpningsuke 2023

Stillbilder: «The Family» (2021) av Karrabing Film Collective (1–2); «Delivery Dancer’s Sphere» (2022) av Ayoung Kim (3–4); «Dislocation» (2022) av Josèfa Ntjam (5–6); «The Undercurrent» (2019–pågående) av Rory Pilgrim (7–8).