Arrangement

BEK Åpningsuke 2022: Parallax & Anders Tveit – Inside–Outside

BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje 19.02.2022 20.00

Publisert

I samarbeid med nyMusikk Bergen og som del av BEK Åpningsuke 2022 inviterer vi til konsert/live lydinstallasjon med improvisasjons-/samtidsmusikktrioen Parallax og elektroakustisk komponist Anders Tveit.

Lørdag 19. februar
20.00
BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje
Gratis og åpent for alle – ingen registrering nødvendig! 

Parallax og Anders Tveit framfører et nytt verk med arbeidstittelen Inside–Outside, som utfordrer grensen mellom det akustiske og elektroniske. Verket er en kunstnerisk undersøkelse av utfordring av roller, interaksjon og konsertsituasjonen.

I elektroakustisk musikk er den tradisjonelle høyttaleren formidlingsmediet for musikken, mens det i akustisk musikk er de klingende instrumentene. Den kunsteriske og kompositoriske ideen bak “Inside-Outside” er å snu om på dette ved å utfordre rollene i interaksjon og formidlingsmedier, og slik skape et tvetydig lydlandskap der lytteren ikke klarer å skille det som er akustisk spilt, eller syntetisk generert. Ved hjelp av avansert musikkteknologi, koblet med vibrerende høyttalere (transdusere) og ørsmå mikrofoner som plasseres på innsiden av de akustiske instrumentene, åpnes det opp en rekke muligheter, i tillegg til de tradisjonelle.

Trioen Parallax har i løpet av sine tolv år som ensemble gjort en rekke samarbeidsprosjekt med andre kunstnere. Begrepet parallakse omhandler forskjellen mellom perspektiver, både i det konkrete og på idéplan: de observerer/kontemplerer samme objekt eller tanke, men har alle individuelle opplevelser, og trekker forskjellige konklusjoner, basert på samme inntrykk. De overnevnte momentene ved «Inside-Outside» sammenfaller med dette parallakse-begrepet, og er med på å skape en interessant og utfordrende innfallsvinkel for skaping og utøvelse av musikk for både Parallax og Tveit. 

«Inside-Outside» blir et utfordrende prosjekt, for både komponist og utøver, som utfordrer konvensjoner – og forhåpentligvis også publikum. 

Tilbake til fullt program for BEK åpningsuke 2022

Foto: Parallax