Arrangement

Augmented violin and gesture following

Norges Musikkhøgskole 03.12.2012 15.0003.12.2012 16.30

Publisert

Når elektrisk og akustisk fiolin kombineres med analoge og digitale effekter oppstår nye klanglige muligheter. Internasjonalt har det også vært gjort mange utprøvinger der instrumenter kombineres med sensorer som kan bidra til å styre effektprosesser og annet musikalsk materiale.

Victoria Johnson har vært kunststipendiat ved NMH med fordypning i elektrisk fiolin, og hun har bl.a. samarbeidet med NOTAM om utvikling as sensorløsninger for fiolinbue. Det siste året har hun samarbeidet med Trond Lossius om et pilotprosjekt hvor de har prøvd ut K-Bow, en kommersielt tilgjengelig sensorbue utviklet av Keith McMillen. Deler av utprøvingen har vært gjort i samarbeid med Alexander Refsum Jensenius ved fourMs lab på UiO, bl.a. for å kunne sammenligne kvalitet i sensordata med motion-capture systemet ved fourMs lab, og dermed få et inntrykk av kvalitet i dataene fra sensorbuen. Professor Terje Moe Hansen ved NMH vil være med på siste del av prosjektet som foregår på NMH i uke 49.

I utprøvingene har sensordata vært brukt som input til Gesture Follower, en analyse og styringsløsning utviklet ved IRCAM som skal kunne gjenkjenne bevegelsesmessige og musikalske gester, og som bl.a. kan brukes til score following.

Målet med dette pilotprosjektet har vært å få noen første praktiske og kunstneriske erfaringer med disse teknologiene. Prosessen har reist en rekke spørsmål på mange ulike plan, fra det praktiske og tekniske knyttet til sensorbue og bearbeiding av sensordata og bevegelsesdata, til overordnede spørsmål om hvordan løsningene kan forstås og brukes i improvisasjon og kompositorisk tenkning.

Det blir også muligheter for praktisk utprøving. Workshopen er relevant for strykere, komposisjonstudenter og studenter ved live electronics og andre interesserte.

Pilotprosjektet er støttet av Arne Nordheimsenteret ved Norges Musikkhøgskole i samarbeid med Bergen senter for elektronisk kunst. (BEK)