Arrangement

Asbjørn Blokkum Flø: Analogue I – X

BEK 01.10.2010 00.0001.10.2011 00.00

Publisert

Verket blir utviklet i to versjoner:

1: Konsertversjon av verket for fire musikere som spiller på elektroniske instrumenter.
Fire musikere spille på elektroniske instrumenter samtidig som ulik sanntidsbearbeiding/avspilling skjer fra max/msp. Musikerne vil ha bakgrunn fra elektronisk improvisasjonsmusikk for å kunne håndtere det elektroniske klangmaterialet.

2: flerkanals DVD audio versjon utgitt på CD
Dette er versjonen av verket som er skrevet med tanke på plateutgivelse. Det er med utgangspunkt i denne versjonen at konsertversjonen vil bli komponert.

I tillegg produseres et studiepartitur som dokumenterer hele den musikalske prosessen. Dette partituret vil være en grundig dokumentasjon av alle arbeidsmåter, tekniske detaljer og musikalske strukturer i verket, og kan brukes både til studier av verket og analyser av teknikkene.