Arrangement

Artikkel presenteres på ICMC 2009

McGill University 16.08.2009 08.0021.08.2009 20.00

Publisert

DBAP er en teknikk for distribusjon av lyd til mange høyttalere hvor høyttalerne kan fordeles fritt i rommet. Der de fleste andre tilsvarende teknikker krever at høyttalerne er plassert i en jevn ring rundt publikum, gir DBAP en fleksibilitet i plassering som kan gjøre den særlig velegnet i en del konsert- og installasjonssammenhenger.

ICMC 2009 arrangeres ved The Schulich School of Music at McGill University og Centre for Research in Music Media and Technology (CIRMMT) i Montreal, Canada fra 16 til 21 august 2009.

Deltagelsen på konferansen er mulig takket være støtte fra PNEK.

—-

Referanse:

T. Lossius, P. Baltazar & T. de la Hogue (2009): DBAP – Distance-based amplitude panning. Proceedings of the International Computer Music Conference 2009, Montreal. International Computer Music Association.