Utvikling

Arbeidsresidency: Terese Stenhjem

BEK 10.12.2018 21.12.2018

Publisert

De neste par ukene har Terese Stenhjem arbeidsresidency på BEK. I perioden skal hun benytte prosjektrom til videoredigering, gjøre utprøving av green screen-teknologi og jobbe med å integrere arbeidet i et fysisk rom. Hun ønsker å finne tekniske løsninger for å montere og/eller projisere videoarbeid, og vil utforske hvorvidt det er mulig å skape virtuelle rom som endrer romfølelsen. Hvilke grep skal egentlig til for å endre inntrykket av hvilke egenskaper et rom har, og hva som er utenfor?


”Prosjektet jeg kommer til å arbeide med på BEK er et prosjekt som omhandler kropp, reise og fartøy. Det har fokus på teknologi, vitenskap og fremtiden. Prosjektet består av studier som utforsker tomrom og celler som befinner seg i eller utenfor kroppen. Jeg er opptatt av filosofiske temaer som tid og menneskelig natur. Hvordan vi irreversibelt reiser igjennom tid, og hvordan vi behandler livet, både vårt eget og andres.

I arbeidet mitt undersøker jeg scenarier som; Hvis vår verden skulle bli ødelagt, hvordan ville vi respondere på fraværenheten av det man antar alltid vil være der? Hva om det ikke fantes hav, vind eller liv, og hvor går grensen for hva som anses å være liv? Jeg går inn i dette temaet ved å forsøke å etterligne rom, natur og hva et liv kan være.”
– Terese Stenhjem

Terese Stenhjem er billedkunstner basert i Bergen, med bachelorgrad fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet i 2012. Stenhjem arbeider med rom. Disse rommene kan være ordinære rom i en bygning, de kan være så små at man ikke kan gå inn dem, eller de kan være illusjon av rom fremstilt av henne selv. Hun prøver å finne krysningspunkt for ulike assosiasjoner. Stenhjem arbeider på tvers av tidsbaserte medier som video og lyd, og installasjon og skulptur. Arbeidene hennes er utført i medier som tradisjonelt sett er uten kunstnerisk verdi, gjerne gjenstander hentet fra hjemmet og hverdagen.

Mer om Terese Stenhjem på hennes hjemmeside her.