Utvikling

Arbeidsresidency: Mathias Loose

BEK 14.10.2019 20.10.2019

Publisert

Under sitt opphold på BEK vil Mathias Loose undersøke MIDI-biblioteker i samarbeid med Craig Wells (lydkunstner), Lorie Ballage (skulptør og sanger) og Samuel Brzeski (billedkunstner og poet). Gjennom uken skal de undersøke og opprette sample-biblioteker: I fellesskap vil de samtale, finne og lage samples, prøve plug-ins og gå i foley-/feltopptaksmodus for å samle og ekstrahere sine egne sample-bibliotek.


Arbeidet er todelt:

1) Hva er mulighetene og hvor finnes feilene i komprimerte sample-biblioteker? Gruppen vil se nærmere på kommersielle plug-ins som EastWest, Native Instruments og Project SAM for å få en forståelse av i hvilken grad programvaren etterligner ekte instrumenter? De vil lete etter og eksponere «ekte» instrumenters autentisitet.

2) Hvor vanskelig er det å lage realistiske lydeksempler? Gruppen skal selv lage sample-bibliotek fra stemmer, kropper og instrumenter. Sample-biblioteket vil bli gjort tilgjengelig for andre å bruke.


Om Mathias Loose

Mathias Loose er en lydkunstner hvis musikalske ideer oversettes til plater, lydverk og visuelt materiale. Han har en bachelorgrad i kunst fra Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen (2018), og er nå basert i København, Danmark, hvor han for tiden er et av medlemmene i FUKK: Forende Uafhængige Københavnske Kunstenere.

Mathias Loose på Soundcloud