Arrangement

Avlyst // Arbeidsresidency: Marije Baalman

BEK - Presentasjon 20.03.2020 18.0020.03.2020 20.00
BEK - Arbeidsresidency 20.03.2020 24.03.2020

Publisert

Marije Baalman skriver for tiden en bok om mapping: Hvordan kan bevegelser oversettes til for eksempel lyd, lys og video ved bruk av sensorer og kontrollere? I hennes eget kunstneriske arbeid har mapping spilt en viktig rolle siden 2001, da hun begynte å bygge sitt første digitale musikkinstrument, STRIMIDILATOR. De siste 19 årene har hun laget digitale instrumenter, interaktive installasjoner, danseforestillinger og drager (vindinstrumenter). I presentasjonen sin på BEK vil hun diskutere ulike tilnærminger til mapping gjennom eksempler fra sine egne prosjekter.


Presentasjon fredag 20. mars fra kl. 18.00
Åpent for alle, enkel servering.


Under sitt arbeidsresidency skal Baalman jobbe med boken «Just a question of mapping», en håndbok for kunstnere som lager interaktive verk innen musikk, dans og mediekunst. Her vil hun diskutere metoder og teknikker som kan benyttes, og som samtidig knyttes sammen med kunstneriske mål og estetiske sider ved verket. Baalmans fokus er på verk som på en eller annen måte fanger bevegelser, og som blir transformert til output-medier som lys, lyd og bilder.

Verktøyene for denne typen mapping utvikler seg stadig, og mye kunnskap er innebygd i verktøyene selv. Imidlertid er kunnskapen i de fleste tilfeller ikke dokumentert utover selve implementeringen. Da blir spørsmålet hvordan vi kan bevare kunnskap om hvordan en ytelse eller et instrument fungerer hvis verktøy blir foreldet, hvis filformater eller kildekoden ikke lenger er tilgjengelig? Hvordan kan vi lære av det som andre kunstnere har laget før oss? Hvordan kan kunstnere kommunisere om sine tilnærminger til mapping hvis de bruker forskjellige verktøy?

I sin research benytter Baalman egen erfaring innen feltet; sitt eget kunstneriske arbeid, forsknings- og utviklingsprosjekter hun har vært involvert i, analyse av relevante programvare- og maskinvareverktøysett, casestudier med kunstnere og utviklere, og arbeidsperioder med andre kunstnere.

Boken vil bli utgitt i slutten av 2020 av V2_ i Rotterdam.

Her er en kalender for planlagte presentasjoner, workshops og arbeidsperioder knyttet til bokprosjektet.


Om Marije Baalman

Marije Baalman har bygget nye musikalske grensesnitt siden 2002, og har jobbet med ulike prosjekter som involverer sanntidsdata i sammenheng med musikk, dans og installasjoner. I 2007 utviklet hun den trådløse «sanse»-plattformen Sense/Stage. Hun har holdt en rekke workshops som involverer sanntidsmåling og mapping av data fra sensorer til lyd. Mellom 2011 og 2016 jobbet hun hos STEIM med å utvikle maskinvare, fastvare og programvare for kunstnere. Hun var også involvert i Modality-prosjektet her på BEK, et verktøysett for SuperCollider for å få tilgang til HID-, MIDI- og OSC-kontrollere, og SuperCollider-porten til Bela, en innebygd plattform for å lage musikalske grensesnitt. Hun har skrevet flere artikler om sin kunstneriske praksis og forskning de siste årene, og blant annet bidratt til tre kapitler i ‘The SuperCollider Book‘ utgitt av MIT Press i 2011.

Baalman er medlem av iii, en kunstnerforening i Haag.