Utvikling

Arbeidsresidency: Kim Hankyul

BEK prosjektrom 04.01.2021 07.02.2021

Publisert

I sitt arbeidsresidency på BEK vil Kim Hankyul utvikle et nytt prosjekt for sin kommende soloutstillingen på Gyldenpris Kunsthall høsten 2021. I prosjektet vil analoge lydplater bli gransket som fysiske objekter med litterære landskap, som hver og en har et potensiale for å lagre fortellinger som fysiske projeksjoner og relieff. Lyden vil bli gjengitt som fysiske inskripsjoner ved at lydplatene blir støpt og omformet i håndverksmaterialer som tre, keramikk og glass, og som så igjen blir sonifisert. Ved at lyden omformes gjennom forskjellige materialer, vil forestillingen om sonisk fremmedgjøring danne utgangspunkt for å undersøke slektskapet mellom teknologiske og politiske perspektiv.

I tillegg til analoge lydplater, vil Hankyul studere filmbåndopptakeren og grammofonen med et teknisk blikk. De analoge opptakere er automatiserte verktøy for håndverk, som gjør at det fonetiske minnet kan skrives inn som fysiske spor med skulpturell verdi. Til grunn for denne utforskningen ligger Friedrich Kittlers forsøk på å finne en sammenkobling mellom «fysiske, teknologiske, diskursive og sosiale systemer», som «nettverk av teknologier og institusjoner som lar en gitt kultur velge, lagre og behandle relevante data». Hankyul vil undersøke de fonetiske minnene som sosio-politiske konstruksjoner, genealogisk nedfelt som fysiske landskap skåret ut i dybde og bredde på lydplater. Ideen om fremmedgjøring er å finne i bakgrunnen til dette teknologiske scneariet, helt fra kanten av platene som ikke er skåret ut for å gi merkbar lyd. Gjennom analogien som forbinder kroppen og det fonetiske, vil fremmedgjøring bli undersøkt som politisk holdning snarere enn et sosialt fenomen; en holdning som tillegges hver enkelt individuelle kropp gjennom å arve marginale deler av historiske fortellinger.

Kim Hankyul

Kim Hankyul er en kunstner som bor og arbeider i Bergen, med en BA i estetikk fra Seoul National University og en MFA fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen. I sitt arbeid fokuserer Hankyul på å skape et nytt leksikalt forhold mellom lyden og det visuelle, ved å sidestille maskinelt landskap og figurativt lydbilde i forhold til årsak og virkning. Skala og materialer varierer fra mindre installasjoner med funnet materiale (ready-made objects) til større kinetisk arkitektur. Nye verk har blitt vist ved Østre, Ekkofestivalen (2020), Atelier Nord (2020), Gyldenpris Kunsthall (2020), Bergen Kunsthall (2019), Landmark (2019) og Galleri Slakt (2019).

Kim Hankyuls hjemmeside.