Arrangement

Presentasjon og arbeidsresidency: KairUs

BEK - Presentasjon 28.11.2019 18.0028.11.2019 20.00
BEK - Arbeidsresidency 03.09.2019 10.09.2019

Publisert

Velkommen til presentasjon av videoarbeid og research som har ledet frem til installasjonen «Mapping Smart Futures (MSF)» av KairUs – på BEK torsdag 28. november fra kl. 18.00

I sitt pågående prosjekt «Mapping Smart Futures (MSF)» er KairUs interessert i å utforske metoder som bringer frem nye former for kunstnerisk forskning, spesielt i sammenheng med digitalisering og daglig bruk av teknologi i urbane miljøer. Under sitt arbeidsopphold på BEK jobbet de med en flerkanals videoinstallasjon, basert på innspilt materiale fra besøk i Smartbyer, markedsføringsmateriell utgitt av selskaper og smartbyinitiativer, og annen grå litteratur som bransjepresentasjoner, rapporter og kontrakter.


Med flere akademiske og kunstneriske forskningsprosjekter som «Behind the Smart World» og «Internet of Other People’s Things’» bak seg, fortsetter KairUs å undersøke forholdet mellom innbilte teknotopiske livsstiler, stadig større selskaper og byer.

I «Mapping Smart Futures» undersøker de hvordan det er å bo i en korporatisert Smartby. Hvordan er livet i Songdo, en by eid av Gale International (amerikansk eiendomsutvikler), Posco (koreansk stålgigant) og Morgan Stanley Real Estate? Hvordan er livet i Masdar, bygget av et fremtidig energiselskap med samme navn? Hvordan er livet i en av de 100 ‘Smart City Mission’-byene i India hvor selskaper ledet av administrerende direktører og med lokale statsmenn i rådgivende styrer styrer livet? Hvordan skal fremtidige smarte byprosjekter som Alibaba’s Research DAMO Academy i Hangzhou, Kina eller Google’s Side Walk Labs i Toronto påvirke innbyggerens rett til privatliv? Hvordan skiller livet seg i disse korporatiserte demo-byene fra de rotete og sammensatte byene vi bor i? Hvordan skiller en by med flere historier og fortellinger seg fra en by med en designet historie?

I prosjektet avkoder KairUs det visuelle og retoriske begrepet «smart», og ønsker å avdekke underliggende maktstruktur i Smartbyer ved å koble på sine egne observasjoner fra stedene.


Om KairUs

Linda Kronman (Finland) og Andreas Zingerle (Østerrike) utgør kunstnerduoen KairUs som for tiden er basert i Bergen. De utforsker temaer som sårbarheter i IoT-enheter, selskapers makt i Smartbystyrer og prosjekter for innbyggere der teknologi skal brukes til å gjenvinne kontroll over livsmiljøene våre. Deres praksisbaserte forskning er tett sammenvevd med deres kunstneriske produksjon, ved å bruke metodologier fra antropologi og sosiologi. Deres kunstverk blir ofte informert om arkivforskning, deltakelsesobservasjoner og feltforskning. I tillegg til å skape kunstverk publiserer de akademiske forskningsartikler og digitalt tilgjengelige publikasjoner for å kontekstualisere kunstverkene sine innenfor større diskurser som personvern og sikkerhet, aktivisme og hacking-kultur, forstyrrende kunstpraksis, elektronisk avfall og materialitet på internett. I flere prosjekter som «Behind the Smart World», «Internet of Other People’s Things» og «Ruins of the Smart City» har de samarbeidet med mangfoldige grupper av kunstnere, aktivister og forskere i både akademiske og ikke-akademiske sammenhenger.

KairUs

All photos by KairUs