Utvikling

Arbeidsresidency: Craig Wells

BEK 19.08.2020 20.09.2020

Publisert

Craig Wells jobber for tiden på BEK med ikke mindre enn syv samarbeidsprosjekter, som spenner fra live modulær syntese, til improvisasjon, lyddesign og komposisjon. Mange av prosjektene vil man kunne oppleve som publikummer i Bergen i løpet av høsten, og i desember vil Wells gi en presentasjon av sin praksis på BEK.

Craig Thomas Wells er en Bergensbasert komponist og improvisator. Han jobber med syntese, feltopptak, beat science og kollektiv improvisasjon, og har gitt ut flere album internasjonalt under navnene Klunks og Vonrik Haug. Han er for tiden stipendiat ved Griegakademiet (KMD, UiB) hvor han fokuserer på romlig lyd og etsninger av det hørbare, og undersøker soniske møter, minne og sonisk materialisme. Sentralt i hans praksis er å bruke lyd som middel for å bøye filosofiske epistemologier; hvilke former for tanker fremkaller og agiterer lyd? På hvilke måter kan vi forene det skrevne ordet med en lydopplevelse? På denne måten forsøker han å konkludere filosofiske problemstillinger gjennom lydens materialitet, noe som leder videre inn i et terreng av begrepsmessige uklarheter: Følelser er ikke alltid det samme som erfaring, tanke hører ikke alltid til språket, det å være er ikke alltid avhengig av å tenke, og muligheten tilsvarer ikke alltid det tenkelige.

Craig Wells’ hjemmeside.

Audioglimt, 28. oktober på Wrap

Live modulær syntese duo (Lux Passerine, med Omar Johnsen), som arbeider med bevegelige bilder som sanntids-score.

Informasjon om arrangementet her.

Shelmith Øseth og Craig Wells i Mikey Laundry Art Garden (MLAG), 19. september

Nytt samarbeidsprosjekt for dans og sonisk improvisasjon, som fokuserer på symbiose mellom lyd og bevegelse. I hver dansescene forestilles det at et lem er utelatt, noe som gir mulighet for overkommelse av fantomlemmer og andre motstander.

Informasjon om prøveforestilling på BEK 3. september.

Lyddesign for liveopptreden av Gitte Sætre12. november på Bergen Kjøtt

En live-versjon i forbindelse med det pågående prosjektet “Are You Ready Now?» av Frans Jacobi og Gitte Sætre, hvor de undersøker ontologien av en pinne som opplever den transformerende økologien i sitt naturlige habitat.

Lyddesign for Nicola Gunn, Oktoberdans 30. og 31. oktober

1 time med sammensatt lydmateriale som skal utføres i sanntid i Nicola Gunns forestilling «Working with Children (part 2)». Wells skal lage et omsluttende ambience lydteppe som inkluderer feltopptak, og sendes ut i 4 kanaler.

Audio Paper med Tijs Ham, Artistic Research journal (digitalt)

I prosjektet skal Wells og Ham registrere talte ord som adresserer kunstnerisk forskning, komposisjon, improvisasjon og form innen lydkunst.

Sonisk samarbeid med Paal Rasmussen, plateutgivelse «Skyer og bølger»

Sammen skal Wells og Rasmussen komponere 20 akustiske lag av lyd (acoustic densities) til en flerkanals plateutgivelse, som så skal dekodes binauralt for alle typer strømmeplattformer.