Utvikling

Arbeidsopphold: Emilie Wright

Arbeidsopphold på BEK 01.06.2021 22.06.2021

Publisert

I løpet av sitt arbeidsopphold på BEK har Emilie Wright jobbet i lydstudioet med å komponere og spille inn nye verk for omsluttet lytting. Kulminasjonen av det pågående arbeidet, Serpent and the Egg, skal bli en flerkanals komposisjon av sonisk fiksjon som inkluderer improviserte funnede objekter, vokalarrangementer, feltopptak og synthesizere.

Emilie er en kunstner fra Melbourne, Australia som for tiden bor og arbeider i Bergen. Deres praksis er hovedsakelig lydbasert, og karakteriseres som eksperimentell og utforskende. Arbeidet deres reflekterer over teknologi og økologi fra et posthumanistisk feministisk perspektiv, gjennom arbeid med forestillinger om offentlige, hjemlige og indre rom i forhold til kjønn, tid og legemliggjørelse. Med utgangspunkt i møter med lyd og forestillingene om tid og erfaring, tar arbeidet deres form som omsluttende lydinstallasjoner, lydinstallasjoner i det offentlige rom og performancer hvor tekst ofte danner utgangspunktet. I det siste har Emilie fordypet seg i en verden av analog syntese, mens hun også har utforsket katartisk vokalarbeid for en serie med workshops og offentlig performancer.

https://www.emiliewright.com.au/