Arrangement

瓠果神山閱覽室 / Gourd Guardian Mountain Reading Room – et leserom og en samtale med Ingrid Burrington og Ann Chen

Østre, Østre Skostredet 3 09.11.2022 18.0013.11.2022 17.00

Publisert