Arrangement

Ytter i nabolaget

Tag Team 21.09.2012 19.0007.10.2012 17.00

Publisert

Ytters verk i utstillingen er en utstilling inne i utstillingen. På samme tid som Nabolag åpner, åpner Ytter en utstilling i en privat leilighet i nabolaget som undersøkes i utstillingen. Galleristen og utstillingens/kunstverkets beliggenhet vil ikke bli avslørt. Verket kan kun oppleves gjennom streaming som gjøres via webkamera i leiligheten. Tilgang skjer gjennom ytter.no, eller kan ses i Nabolag sitt galleri i solheimsgaten 10. Tittelen på kunstverket er Ekvinoktium.

Tag Team
Ytter

Ekvinoktium

De private sfærene som finnes i et nabolag, og ideen om kunstens utilgjengelighet er parallelle motiver for Ytters deltagelse på utstillingen Nabolag.
Under den offisielle åpningen i Solheimsgaten 10, vil det strømmes lyd og bilde over ytter.no fra en annen utstillingsåpning i Nabolaget. Denne vil gå sin gang med åpningstale, opplesninger og et kuratert kunstverk. Likevel er det kun galleristen, kuratorene og kunstnerne som vil være tilstede.

Utstillingen vil stå hele perioden frem til den 7 .oktober, men er utilgjengelig for publikum annet enn via nettet. Utstillingen foregår inne i en leilighet i nabolaget, der man via internett har en direkte visuell og lydlig tilgang til det private. Publikummet blir kikkeren, der utstillingen kun kommuniserer til en offentlighet gjennom strømmingsfunksjonen. En offentlighet som gjerne foregår i et annet privat rom.

Balansen mellom privat og offentlig, mellom dag og natt, mellom ytre og indre, mellom tilgjengelighet og utilgjengelighet utforskes i en av tidene på året som historisk har vært et “offentlig” samlende moment. Jevndøgnet, da dag og natt er like lange. Et jevndøgn er ett av de to tidspunktene i året da jordens akse hverken heller fra eller mot solen.

Hvordan den private sfæren virker på utstillingen og personene tilstede, samt det i seg selv uklare visningsformatet stiller spørsmål ved hvilke antagelser vi bygger vår persepsjon av virkeligheten på, og hvorledes virkelighetene våre utspiller seg.

I Nabolag sitt samlingspunkt, i Solheimsgaten 10, vil utstillingen inni utstillingen bli vist kontinuerlig. Strømmingen vil også vises kontinuerlig på ytter.no, så man kan oppleve utstillingen i sin egen private sfære.

Åpningen vil skje samme tidspunkt som Nabolag, fredag 21.09.2012 kl 19.
Åpningstidene til Ekvinoktium er derimot autonome, internett deler ikke døgnet i dag og natt.