Kunngjøring

Workshop: Videokunstarkivet – en innføring for kunstnere

BEK, C. Sundts gate 55 31.05.2022

Publisert

Nasjonalmuseet og BEK inviterer kunstnere til en workshop som introduserer Videokunstarkivet – et referansearkiv og en portal for kunstnere, kuratorer, kunsthistorikere og forskere. Arkivet tilbyr kunstnere mulighet til å lagre verksopplysninger og filer på en trygg måte slik at videoverk blir bevart for ettertiden. Workshopen gir en innføring i hvordan du kan laste opp og registrere informasjon om egne videoverk.

Workshop dagtid: 31.05 kl. 14.00–16.30
Workshop kveldstid: 31.05 kl. 19.00–21.30

BEK, C. Sundtsgate 55, Bergen

Workshopen er gratis. Påmelding via e-post til bek@bek.no er påkrevd. Det er to workshoper med identisk innhold: kl. 14 og 19. Oppgi i e-posten hvilket tidspunkt du vil delta.

I løpet av workshopen vil vi se på informasjon og metadata knyttet til verk og hvordan opplasting av filer foregår. Det gis en innføring i hvordan arkivet er strukturert og hvordan det brukes av kuratorer, kunsthistorikere og forskere. Det vil også være mulig å få svar på spørsmål om rettigheter.

Workshopen ledes av Håvard Oppøyen, ansvarlig for Videokunstarkivet ved Nasjonalmuseets bibliotek- og arkivseksjon. Oppøyen er filmarkivar og har tidligere arbeidet ved Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket, hvor han har jobbet med bevaring, restaurering og formidling av film.

Praktisk informasjon

Workshopen vil foregå i BEKs lokaler i 9. etasje i C. Sundtsgate 55. Vi ber om at deltagere tar med egen laptop samt noen egne kunstverk i form av digitale filer. Det vil bli servert kaffe og frukt. Grunnet begrenset kapasitet ber vi deg om å gi beskjed snarest dersom du er påmeldt og likevel ikke kan delta.

Om Videokunstarkivet

Videokunstarkivet startet som et pilotprosjekt initiert og finansiert av Norsk kulturråd i 2011, og PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) utviklet arkivet i perioden 2011-2015. Siden januar 2021 har Videokunstarkivet vært et referansearkiv i Nasjonalmuseets biblioteks- og arkivseksjon. Målet er et levende og oppdatert arkiv, en verksoversikt over videokunst og all beslektet kunst laget i Norge. Videokunstarkivet bygger på et arkivsystem for metadata og filoppbevaring utviklet og tilrettelagt for at kunstnere skal kunne registrere sine verk og laste opp filer tilknyttet sine arbeider. I tillegg kan kuratorer, kunsthistorikere og forskere søke om brukertilgang for å se digitalisert innhold. Kunstnere kan gi tillatelse til nedlastning av visningsfiler av sine arbeider i høy oppløsning direkte fra arkivet. https://www.videokunstarkivet.org/

Bilder: stillbilder fra verk av henholdsvis Tone Myskja, Mattias Härenstam og Kaja Leijon som er representert i Videokunstarkivet.