Arrangement

Unending Lightning av Cristina Lucas

Kunsthall 3,14 Bergen 20.09.2019 18.0008.12.2019

Publisert

Cristina Lucas’ 3-kanals seks-pluss timers lange videoinstallasjon «Unending Lightning» (2015-) er et pågående arbeid, hvor global kartografi over luftkrigføring viser alle luftangrep på sivile siden luftkrigføringens begynnelse. Prosjektet er satt sammen av historiske utredninger som fortsatt er pågående grunnet stadig nye og aktuelle hendelser. Til utstillingen på Kunsthall 3,14 har Stian Remvik ved BEK programmert synkronisering av videoene i installasjonen.


Kuratert av Malin Barth
Åpning fredag ​​20. september kl. 18:00Utstillingen blir åpnet av Susanne Urban
Susanne Urban er kosmopolitt født i Bagdad, arkitekt i Bergen. Medlem av styret i International Women’s League for Peace and Freedom – Bergen.


Lucas’ tre verk i utstillingen fungerer sammen som en fortelling. Den starter med videoprojeksjonen av «Piper Prometheus» (2013), der et fly flyr et kommersielt banner med påskrevet den formelen som gjør det mulig å fly. Ønsket om å være fri fra Jorden og være i stand til å fly fritt har fanget menneskets forestillinger i alle tider. Takket være formelen L = (1/2 d v2 s CL) og oppfinnelsen av flygende maskiner, ble fly kort tid etter implementert i krigføring under Den italiensk-tyrkiske krig som startet i 1911.

Cristina Lucas’ 3-kanals seks-pluss timers lange videoinstallasjon «Unending Lightning» (2015-) er et pågående arbeid, hvor global kartografi av luftkrigføring viser alle luftangrep på sivile siden luftkrigføringens begynnelse. Prosjektet er satt sammen av historiske utredninger som fortsatt er pågående grunnet stadig nye og aktuelle hendelser i verden.

De tre skjermene er synkronisert, og tiden har blitt kondensert med bilder som endres hvert tredje sekund og som representerer en dag. På den ene skjermen presenteres seeren for de respektive militære styrkene som er ansvarlige for å slippe bomben, datoen og typen bombe, byen som er angrepet og kjent antall skadelidte. Den midtre skjermen er Lucas’ kartografi som indikerer hvor i verden bomben ble sluppet, mens man på den siste skjermen kan se dokumentariske bilder og filmopptak av de redselsfulle handlingene; ødeleggelser, skader og død.

«Unending Lightning» er delt inn i tre kapitler. Den første delen representerer begynnelsen av luftangrep frem til den første atombomben ble sluppet i 1945, deretter tar den andre delen for seg tiden frem til slutten av den kalde krigen i 1989, mens det tredje kapittelet leder frem til samtiden og introduserer fjernstyrt droneangrep.

I «Ignominy Map» (2018) har Lucas utelatt konturene av grensene på verdenskartet, og vi sitter igjen med kun indikasjoner gjennom hennes broderte sorte bombeplasser som et globalt nett av ødeleggelser.

Det er ingen vinnere for menneskeheten i krig, bare tapere.

Liste over organisasjoner hvis databaser, rapporter og forskning har blitt brukt mye i dette prosjektet.

Kunsthall 3,14


Om Cristina Lucas

Cristina Lucas bor og jobber i Madrid, Spania. Hun bruker performance, happenings, video, fotografering, installasjon, tegning og maleri for å fokusere på irrasjonaliteten i menneskelige aktiviteter og for å kontrastere tradisjonelt motstridende begreper som virkelighet og fiksjon. Arbeidene hennes analyserer de viktigste politiske og økonomiske strukturene i vår tid i et forsøk på å avsløre motsetningene mellom den offisielle historien, den sanne historien og det kollektive minnet. Hun liker å utfordre historiske, sosiale, politiske og kulturelle klisjeer og tar kritisk standpunkt til spørsmål rundt kvinners stilling, vestlig dominans og menneskehetens ambisjon om å kontrollere naturen. Arbeidet hennes har blitt vist i mange europeiske museer, inkludert Musac i León og Centre Pompidou i Paris, og Manifesta 2018. Lucas er utdannet fra Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam, NL. Hun har en mastergrad i kunst fra University of California, Irvine, USA.