Arrangement

Trond Lossius: Forsvinningspunkt

Voss kunstlag/Osafestivalen 25.10.2012 19.3028.10.2012 16.00

Publisert

Trond Lossius arbeider med lydkunst, installasjonar og ulike tverrkunstnarlege prosjekt. Han er knytt til BEK (Bergen senter for elektronisk kunst) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og har studert ved mellom anna Griegakademiet og Kunsthøgskolen i Bergen(stipendiat). Arbeidet er støtta av BEK.