Symposiet

Toril Johannessen: Hvor er Nordområdene?

Østre, Østre Skostredet 3 + strømmet på Vimeo 12.11.2022 14.3012.11.2022 15.30

Publisert

“Nordområdene” er ikke et sted med en klar geografisk grense, men et flytende begrep som har skiftet betydning gjennom de siste tiårene. Ved å lage kart som viser språklige fenomener i dette omtrentlige området, arbeider Toril Johannessen med å spore fragmenter av militær tilstedeværelse og geopolitiske anliggender i dagligspråket og i landskapet i nord. 

Foredrag
Tid: 12. november kl. 14.30
Sted: Østre, Østre Skostredet 3
Tilgjengelig på Vimeo: https://vimeo.com/773708247

I sitt bidrag til symposiet vil Johannessen holde en presentasjon der hun gir et innblikk i arbeidsprosess og omstendigheter rundt to offentlige kunstprosjekter i Nord-Norge som hun nylig har arbeidet med, hvorav ett er under utvikling og ett ikke vil bli realisert.

Begge disse prosjektene, som ble påbegynt i 2020 og 2021, berører spørsmål om minnepolitikk og om grenseområdene til Russland. Johannessen vil med utgangspunkt i dette diskutere eksempler på hvordan invasjonen av Ukraina har endret situasjonsforståelse, historieskriving og forutsetninger for kunsten i det terrenget som kunstneren beveger seg i i “Nordområdene”. 

TORIL JOHANNESSEN

Toril Johannessen arbeider metodisk og undersøkelsesbasert på tvers av medier, som trykk, tekstil, tekst og installasjon. Informasjon som materiale er sentralt i mange av prosjektene hennes, for eksempel ved å lage egne datasett med bilder eller ord som danner grunnlag for verkene. Ved å kombinere historiske data med egne undersøkelser, og med et blikk på hvordan vestlig vitenskap sameksisterer med andre kunnskapssystemer, er historiske og teknologiske betingelser for betraktningsmåter et tilbakevendende tema i hennes kunstnerskap. Nylige arbeider inkluderer offentlige oppdrag for Bergen kommune og KORO, og deltakelse i Munch Triennale på MUNCH, Oslo.

Bilde: Toril Johannessen, utsnitt av en skisse fra kartet «Stedsnavn på folkemunne».

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet