Arrangement

The East is Red av Wong Men Hoi 王文海

BEK 12.03.2012 00.0030.06.2012 00.00

Publisert

Filmen er Wong Men Hoi’s masterprosjekt. Det er fremdeles et arbeid under utvikling, men selve filmingen vil foregå i Norge. Mer info vil bli lagt ut ettersom prosjektet utvikler seg

BEK støtter Wong Men Hoi med utstyr.