Future DiverCities

Survival Kit for The Age of Technology

Bergen offentlige bibliotek, Auditoriet 01.06.2018 13.0001.06.2018 16.30

Publisert

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst har gitt seg selv en umulighetsoppgave – å konstruere en «pakke» for overlevelse i vår teknologiske tid.

Survival Kit for the Age of Technology from BEK.no on Vimeo.

Samfunnsborgeren svømmer omkring i begreper, tekniske duppeditter, og nye og gamle kommunikasjonsvaner som er blitt avfødt av den teknologiske utviklingen. Det er kommet så mye nytt på kort tid, at vi ikke har rukket å bli enige om hva det hele betyr i praksis, eller i teori, eller for samhandlingen oss i mellom.

Teknologi i seg selv er ikke nytt for oss; en øks og et par briller er også del av menneskets teknologiske utvikling. Men nå oppleves den så allestedsnærværende og pregende som aldri før. Vi har vel alle kjent – på jobben, i privatlivet – i alle relasjoner vi inngår i, at vår forståelse av denne teknologien ikke strekker til. Hva den betyr for oss og hva den gjør med oss er ikke så lett å få oversikt over når vi står i den til knes. Hva bør vi vite, hva bør vi gjøre og hva må vi mestre? Det kjennes som vi trenger en overlevelsespakke. Nå.

BEK har invitert tre foredragsholdere som skal gi sitt bud på hva som bør legges i et overlevelsespakke som ruster oss for deltagelse i teknologialderen. For målet er forståelse – der vi kan møtes i veikrysset til kunnskap, erfaring og tilhørighet.

Vi har invitert Knut Melvær til å hjelpe oss med utfordring nummer 1: Å operere/handle i teknologialderen – hva må vi mestre?

Vi har invitert Kjetil Rommetveit til å hjelpe oss med utfordring nummer 2: Å forstå/relatere i teknologialderen – hva må vi vite?

Vi har invitert Jill Walker Rettberg til å hjelpe oss med utfordring nummer 3: Å samhandle i teknologialderen – hva må vi gjøre?

Det blir også smakebit fra BEKs residency-program Studio Sessions ved Eva Pfitzenmaier og Tom Verbruggen/toktek.

Velkommen til Bergen offentlige bibliotek, 1.juni kl 13.00-16.30. I Auditoriet. Arrangementet vil være på engelsk, og er gratis og åpent for alle. Kan du ikke være med i virkeligheten/IRL, kan du følge med oss via live streaming her.

Prosjektet er utviklet av Anne Marthe Dyvi/BEK, og arrangeres i samarbeid med Bergen NÅ, Bergen offentlige bibliotek og Future DiverCities.

Jill Walker Rettberg is professor of digital culture at the University of Bergen in Norway. Her main research topic has been storytelling and self-representation in social media, building upon a foundation of digital art, electronic literature and digital humanities. She is an important voice and influencer on human relation to technology. Rettberg is currently focusing on visual technologies and machine vision and our relationship with them, in her project MACHINE VISION: Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media.

Kjetil Rommetveit (Associate Professor, Centre for the Study of the Sciences and Humanities, University of Bergen) has studied philosophy, law and Science and Technology Studies (STS). His main research interests include the public dimensions and governance of technoscience, in digital innovation fields such as robotics, smart energy, biometrics and the Internet of Things. He focuses on issues relating to privacy, autonomy, and democracy and roles of assessments and interdisciplinarity in governance.

Knut Melvær is currently doing technology consultancy and development for Netlife. He is a PhD Student in the Study of Religions, University of Bergen, working on a thesis on quantitative and digital research methodologies. He is a technology columnist at Sysla and at Bergens Tidende. He gives lectures and perform workshops, and has a broad practical and theoretical knowledge about technology.

Survival Kit for The Age of Technology er en del av programmet BEK utvikler for Future DiverCities (FDC), hvor vi inviterer vitere til å dele sin kompetanse i nye formater og for nye publikumsgrupper. I FDC jobber vi med publikumsutvikling og å lage nye strukturer for deling av innhold om kunst og teknologi. Future DiverCities er støttet av EU-programmet Kreativt Europa.