Arrangement

Stilling ledig

BEK 06.09.2010 13.3001.10.2010 00.00

Publisert

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst lyser herved ut en 50% stilling som kunstnerisk utvikler innen visuell kunst. Stillingen inngår i et tverrfaglig samarbeide med kunstnerisk utvikler innen lydkunst, FOU-koordinator, systemtekniker og vårt serverteam. Søker ansettes av og rapporterer til daglig leder, som har ansvaret for driften.

BEK kan  tilby en pulserende arbeidsplass, hvor du utvikler egne kunstneriske prosjekter, gjerne i en internasjonal kontekst. I tillegg vil arbeidet bestå av å skape muligheter for eget og andres kunstneriske virke ved å initiere prosjekter, samt vurdere andres prosjekter relatert til BEKs aktivitet. Noe praktisk hjelp i våre produksjonsstudioer må påregnes.

Vi ønsker at du som søker har høyere kunstutdanning, og god kjennskap til det elektroniske kunstfeltet. Gjennom egenproduserte arbeider kjenner du til ulike måter å ta i bruk elektronisk billedbehandling, og har dertil også kjennskap til relaterte programvarer. Som del av BEKs faglige team må du være ryddig og utadvendt, ha gode samarbeidsevner og rede til å videreføre vår vektlegging på tverrfaglig samarbeid. God fremstillingsevne på norsk og engelsk vil bli vektlagt. Erfaring med produksjon og videreformidling er en fordel.

Søknad vedlagt CV og kopier av attester sendes på e-post til bek[at]bek[dot]no eller pr. post til BEK, C. Sundtsgt. 55, 5004 Bergen. Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon av kunstneriske arbeider.

Ytterligere informasjon om stillingen kan fåes ved henvendelse til daglig leder Lars Ove Toft, lars.ove.toft[at]bek[dot]no mob. 922 85 861 eller tlf.: 55 23 30 80

Lønn etter avtale.