Arrangement

Som sopp

HF-bygget, Sydnesplass 7 18.03.2011 10.0018.03.2011 12.00

Publisert

Fagutvalget for Kunsthistorie ved Universitetet i Bergen arrangerer fagkritisk dag fredag 18. Mars 2011. I år ønsker de å drøfte hva som er kunsthistoriefagets rolle i kunstfeltet. Delvis med utgangspunkt i kronikken, ‹‹Det skjer ting i Bergen››, av Erlend Høyersten i B.T 07.11.2011, setter vi søkelys på forholdet mellom kunsthistoriestudiet, det øvrige fagfeltet og arbeidslivet. I kronikken etterlyser Høyersten et tettere samarbeid mellom institusjonene, da han hevder dette vil gi ”studenter ved UiB en mer realistisk forståelse av kunstfeltets mekanismer”. Vi ønsker å sette fokus på
kunsthistorieutdanningen ved Universitetet i Bergen, hvordan den er lagt opp og hvilken kompetanse de ferdig utdannete studentene har i møtet med arbeidslivet.
Ordskiftet starter klokken 10.00, og vil vare i om lag to timer. Arrangementet holdes på “Ad Fontes”, i første etasje i HF-bygget, Sydnesplass 7, med inngang på byggets nordside.