Arrangement

Six rooms of gloom

Drop In concert, Bergen International Festival, The Grieg hall 29.05.2015 15.0029.05.2015 15.45

Publisert

Denne våren har komposisjonsstudentene fått innføring i arbeid med lydredigering og dataassistert komposisjon, benyttet som idémyldringsverktøy i skriveprosessen. I denne konserten presenteres en serie nye elektroakustiske verk som benytter disse teknikkene på ulike måter. Verkene representerer også genremessige utprøvinger som relaterer seg til radiomontage, lydkunst, lyddesign og arbeid med hverdagslyd.

Utstyr til konserten er utlånt fra BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Program:

Erik Håkon Halvorsen (1974)
Fenomonalt
(tilegnet Rebecka Ahvenniemi)

Ole-Andreas Førde
Somnolence

Morten Brunsberg Refsli (1989)
Tableau

Aslak B. Hermstad, (1995)
El Aaiún, E6. Oslo

Tor Anders Eri (1991)
Shards from Last Night

Kari Telstad Sundet (1987)
Memory Leak (Melting – Sinking – Snowbound)