Arrangement

Sara Eliassen: Mediating Uncertainties

Kulturhuset, Vaskerelven 8 20.11.2021 15.15

Publisert

Livepresentasjon
20. NOVEMBER 15.15
Kulturhuset, Vaskerelven 8, andre etasje
Registrer deg for gratisbillett på https://bek.ticketco.events

Sara Eliassen presenterer et nytt kapittel i en hybrid live essay-film. Kapittelet har en rekke mulige titler; Screened Visions/National Visions, Mediating Uncertainties, Images- and talking back to Them. Respondere på dem, reagere på dem, agere på dem, affektert av dem. Affektere dem – fram og tilbake som en Feedback Loop. Do I Accept that the Future is Looped? Tittelen er ikke bestemt. Og på mange måter vil presentasjonen handle om tvil; hvordan mediere tvil i en tid som er dominert av en postfaktuell diskurs. En tid der produksjonen av tvil og fragmentering er sentral.

Hvis en tar i betraktning Marshall McLuhans observasjon fra det 20.århundre at form er innhold, hvordan kan materialer fra bilder og skjerm brukes for å stille spørsmål ved dominerende medierte historier og digitaliserte data som forutbestemmer våre framtidige handlinger? Hvilke former for estetisk motstand kan mobiliseres av skjermarbeidere i en oppmerksomhetsøkonomi der frykt og drømmer allerede er uttalt for oss? Disse spørsmålene krever muligens strategier som handler om noe mer omfattende enn å lage nye narrativer eller gjøre mottrekk. Kanskje det er mer produktivt å løfte fram et større tilfang av fortellinger, koblinger, metoder og teknikker, for å tenke nytt om hvordan kunnskap og historier produseres.

Kapittelet vil bli presentert under symposiet som en iscenesatt forelesning, bestående av bilder, film og tekstfragmenter fra Eliassens pågående PhD-prosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiO, avdeling Kunstakademiet. Det iscenesatte foredraget vil trekke linjer mellom forskjellige medierte hendelser, arkivmaterialer, eksperimenter og forskningstråder; en serie norske filmer fra 1920- og 30-tallet; et filmisk grep hentet fra Leni Riefenstahls Olympia (1938); gjenoppstandelsen av en T-banestasjon i Oslo som har vært stengt siden 1985; forsvinningen av 43 studenter fra Guerrero i Mexico i 2014 med «la verdad historica» som fulgte. Film kollektiver og manifester; en kameramann som filmer en stor oljelekkasje i Nordsjøen sent i 1970-årene, og noen år senere en oljeutblåsning utenfor Ciudad Del Carmen i Mexico-gulfen. Hendelser og materiale uten noen umiddelbar sammenheng, men heldigvis finnes det montasje.

Sara Eliassen

Sara Eliassen er billedkunstner og filmskaper. For øyeblikket tar hun en PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiO – avdeling Kunstakademiet. Hennes prosjekter undersøker propagandahistorier og hvordan ideologi normaliseres gjennom nåtidige bilder, teknologier og skjermkultur. Eliassens filmer er blitt vist ved mange internasjonale filmfestivaler, som Filmfestivalen i Venezia, Filmfestivalen i Rotterdam og Sundance. Hennes praksis involverer også prosjekter i offentlige rom, som Under The Park (2021), The Feedback Loop (2018) med Munchmuseet i Oslo og det kunstnerinitierte Not Worth It (2007). Eliassen programmerer også filmer, foredrag og samtaler og inviterer ofte andre kunstneres arbeider og praksiser inn i eller setter i relasjon til hennes prosjekter. Eliassen deltok ved Whitney Museum’s Independent Study Program i 2010/2011.

Foto: Sara Eliassen.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet