Arrangement

Rural Reading Room

Kirkenes, 2. event 01.04.2014 00.0001.05.2014 00.00

Publisert

I Nyia tiender uthur månan, fra 1710, forteller Christopher Polhem, den svenske oppfinneren kjent for sine gruvemaskiner, om en same med kjennskap til magi som reiser til månen med sin runebomme på ryggen, og hvordan han der kommuniserer med månefolket og lærer deres språk. Det merkverdige med språket på månen er at det er fullstendig regelrett og lett å lære. Vi behøver ikke bruke et uendelig antall ord, for hvert ord på månespråket inneholder hele setninger og fraser i konsentrert form. Språket kan bli lært av alle, uansett opphav – det er et universelt språk, universets språk.

Det lokale språk er i motsetning til Polhems universale månespråk broket og forstokket – fullt av feil og misforståelser. Ofte høres det ut som om det kun er en rekke lyder på rad.

Språk, litteratur og tenkte ting er inngangen til vårt bord med objekter. Utdrag fra en rekke historiske tekster fra nærområdet vil bli presentert. Lokalhistorie som ble glemt, eller skrevet på et uleselig språk. Eldre vitenskapelige tekster og teorier som i dag er for lengst avkreftet. Men har de gjennom denne prosessen blitt stadig mer i kontakt med det lokale – det partikulære? Hvorfor opplever vi at foreldet og imaginær informasjon beskriver et sted mer korrekt enn den bevisbare sannhet?

Rural Reading Room er en serie kollektive handlinger som søker å sprenge løs objekter, materialer og lyder på en måte som kan frigjøre det nordlige landskapets materialitet. Formatet består av en bordflate der objektene på bordet løfter landskapet ut av seg selv og lar det fremstå som fragmentert, konkret og materielt.

Å møtes stående rundt et bord som felles samlingspunkt for aktivitet, er åpnende i forhold til samtalen. Vi inviterer til å danne et tenkt rom – som en leirplass hvor man bygger et bål sammen, for å danne et midlertidig hjem uten vegger mot mørket og kulda.

Rural Reading Room (lokal tekst) er åpent for publikum, – om du kommer forberedt eller ikke. Fokus ligger i situasjonens her-og-nå. Arrangementet finner sted i Kirkenes (trolig i LM1, Le Maires vei 1), lørdag den 3. mai. Klokkeslett og annen informasjon om arrangementet kunngjøres senere. Som vanlig ønsker vi oss et lite interessert publikum.

Vi som står bak Rural Reading Room er Espen Sommer Eide, Hilde Methi, Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik.

Rural Reading Room er støttet av Norsk kulturråd, Nordnorsk Kunstnersenter og Samerådet.